Ve studijním plánu tohoto oboru jsou zahrnuty disciplíny rozvíjející předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci (výtvarná příprava, technika malby, navrhování desénů, figurální kreslení, nauka o písmu, výuka počítačových grafických programů), ale i předměty společensko-vědní (dějiny výtvarné kultury, český jazyk a literatura, cizí jazyky - angličtina a němčina), ale též návštěvy výstav a kulturních památek.

Povinné předměty 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
Cizí jazyk (ANJ) 3 3 3 3
Občanská nauka   1 1 1
Přírodovědný základ 2 2    
Matematika 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2    
Ekonomika     3  
Výtvarná příprava 8 6    
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Figurální kreslení   3 3 3
Technologie 2 2 2 2
Písmo 2 2    
Počítačová grafika 2 2 2  
Navrhování     8 8
Praktická cvičení 7 6 6 6
Seminář ANJ     2 2
Seminář DVK       2
Celkem za ročník 37 39 37 35
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:56, zobrazeno 32187x, dnes 7x
4.6 106Hodnocení