Ve studijním programu tohoto oboru jsou zahrnuty discipliny rozvíjející předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci (výtvarná příprava, grafické techniky, navrhování, figurální kreslení, nauka o písmu, výuka počítačových grafických programů), ale i předměty společensko-vědní (dějiny výtvarné kultury, český jazyk a literatura, cizí jazyk - angličtina), a též návštěvy výstav a kulturních památek.

Předmět 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
Cizí jazyk (ANJ) 3 3 3 3
Občanská nauka   1 1 1
Přírodovědný základ 2 2    
Matematika 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2    
Ekonomika     3  
Společenskovědní seminář       2
Výtvarná příprava 7 7    
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Písmo 2 2    
Figurální kreslení   2 2 2
Technologie 2 2 2 3
Písmo     2 2
Technické kreslení 2      
Počítačová grafika 2 2 2 2
Navrhování     8 7
Praktické cvičení 5 5 5 5
Seminář ANJ     2 2
Seminář DVK       2
Celkem za ročník 36 38 37 37
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:56, zobrazeno 50872x, dnes 4x
4.0 103Hodnocení