Novinky

16. červen, zobrazeno 64x

Přijmeme pracovníka na údržbu PC ve školní síti

Náplní práce bude zejména instalace a údržba operačního systému, PC, tiskáren a dalších zařízení v síti školy, technická podpora uživatelů. Kvalifikační předpoklady, pracovní doba a platové podmínky budou projednány na přijímacím pohovoru. Nabídky posílejte mailem na adresu: skola@prumyslovka.cz.

16. červen, zobrazeno 102x

On-line schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků se bude konat prostřednictvím aplikace GSuite - Meet ve středu 23. 6. 2021 od 17,00 hodin. Rodiče obdrží na schůzku pozvánku na mailovou adresu, která je uvedena v přihlášce ke vzdělávání. více

11. červen, zobrazeno 47x

Zveřejňujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví

Výsledky si můžete stáhnout zde (PDF). Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.


11. červen, zobrazeno 51x

Připravujeme se na zkoušky Cambridge

Na zkoušku studenty připravíme v některém z našich bezplatných přípravných kurzů. Přípravné kurzy pro rok 2021/2022 začnou začátkem října. více

9. červen, zobrazeno 80x

Zveřejňujeme jména kandidátů pro volbu členů školské rady při SŠPU Hodonín

Volby se konají v těchto termínech: volba zástupců z řad rodičů a zletilých žáků školy 28. června 2021 od 12.30 do 16.30 ve vestibulu pavilonu B hlavní školní budovy na adrese Hodonín, Brandlova 32. Volba zástupců z řad pedagogických pracovníků školy 28. června 2021 od 8.00 do 12.00 ve sborovně školy. více

1. červen, zobrazeno 95x

Vyhlášení voleb členů školské rady

Ředitel školy vyhlásil na základě § 167 školského zákona volby členů školské rady při SŠPU Hodonín. Návrhy kandidátů si můžete stáhnout zde (dokument Word). více


26. květen, zobrazeno 224x

Druhé kolo příjímacího řízení na obor Stavebnictví

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obor Stavebnictví. Ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná. více

19. květen, zobrazeno 518x

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Tabulku výsledků ve formátu PDF si můžete stáhnout ve formátu PDF zde: Technické lyceum, Stavebnictví. více

10. květen, zobrazeno 418x

Informace o termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení

MŠMT stanovilo Opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021, že výsledky přijímacího řízení se mohou zveřejnit až 19. 5. 2021. Případné dotazy k přijímacímu řízení vám zodpovíme na tel. 518 351 076.


30. duben, zobrazeno 594x

Navýšení počtu opravných a náhradních maturitních zkoušek

Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-6 byly dne 28. 4. 2021 vydán dodatek k maturitním zkouškám v roce 2021. Tímto opatřením se zejména upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021. více

14. duben, zobrazeno 345x

Informace o povinnosti testování pro uchazeče o vzdělávání

Příjímací zkouška z matematiky pro uchazeče o studium oborů Stavebnictví a Technické lyceum se koná ve dnech 5. a 6. května 2021. Přihlášeným uchazečům byly odeslány písemné pozvánky, v nichž se stanoven den konání přijímací zkoušky. Zveřejňujeme informace o povinnosti testování pro uchazeče o vzdělávání na SŠ. více

26. březen, zobrazeno 286x

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor užitá malba

Zveřejňujeme seznam uchazečů, kteří jsou od 1. 9. 2021 přijati ke studiu studijního oboru  Užitá malba – 2. kolo přijímacího řízení  (dokument PDF). více