Novinky


1. červenec, zobrazeno 158x

2. kolo přijímacího řízení na obor Stavebnictví

Ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná. Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky došlé do 13. 7. 2020. Přihlášky je možno doručit také osobně na sekretariát školy. Více informací: vyhlášení, kritéria.

30. červen, zobrazeno 314x

Informace rodičům žáků budoucích 1. ročníků

Letošní schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků se z důvodů Opatření MZ a také z důvodu pozdního konání přijímacího řízení nemohla v červnu 2020 uskutečnit. více

23. červen, zobrazeno 187x

Přijďte se podívat na výstavu Nultá hodina

Od 19. června do 30. srpna 2020 představuje Galerie výtvarného umění v Hodoníně výběr z volné tvorby učitelů uměleckých oborů naší školy. Uvidíte nejen díla současných kantorů, ale připomeneme si i ty, kteří se na budování dobrého jména školy podíleli v minulosti. více


16. červen, zobrazeno 201x

Naši studenti opět bodují v soutěžích

Návrh rodinného domu našeho studenta Davida Dubáně získal ocenění v soutěži King of daylight firmy Velux s.r.o. Do soutěže jsme poslali letos čtyři práce, všechny práce postoupily do celostátního kola a jedna navíc získala ocenění v kategorii Rodinný dům. více

16. červen, zobrazeno 207x

Škola byla velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí

Na začátku tohoto kalendářního roku proběhla na škole inspekce ČŠI, která byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Závěrečné hodnocení několikadenní inspekce 6 členů inspekčního týmu je pro školu mimořádně příznivé (dokument PDF).

16. červen, zobrazeno 983x

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Výsledky ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: Stavebnictví, Technické lyceum. Žádost o vydání nového rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče si můžete stáhnout zde. více


3. červen, zobrazeno 530x

Přijmeme učitele stavebních předmětů

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici učitel odborných předmětů stavebního zaměření. Uzávěrka přihlášek: do 17. června 2020. více

1. červen, zobrazeno 304x

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 3. ročníků

V aplikaci Bakaláři byly zveřejněny informace o realizaci vzdělávacích aktivit žáků 1. – 3. ročníků v období od 8. 6. 2020.

26. květen, zobrazeno 425x

Přijmeme učitele

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozice učitel odborných předmětů oboru grafický design (dokument Word, 77 kB) a učitel anglického jazyka (dokument Word, 82 kB).


20. květen, zobrazeno 680x

Informace o termínu konání přijímacích zkoušek

Termín konání jednotné přijímací zkoušky  byl stanoven Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání takto: V řádném termínu se JPZ budou konat dne 8. 6. 2020, v náhradním termínu pak dne 23. 6. 2020. více

19. květen, zobrazeno 335x

Zveřejňujeme způsob hodnocení vzdělávání

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce, že v aplikaci Bakaláři je zpřístupněn způsob hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – viz Pokyn ředitele školy.

19. květen, zobrazeno 207x

Předání vysvědčení

Předání vysvědčení žákům 4. ročníků se uskuteční v pátek 29. 5. 2020 od 8,00 hodin, a to podle harmonogramu zveřejněného v aplikaci Bakaláři. Žáci maturitních ročníků jsou povinni se na předání vysvědčení dostavit.