Poskytujeme žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou, připravujeme je pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě, kultuře, umění a ostatních oblastech života, připravujeme žáky i pro studium na vysokých školách.

Virtuální prohlídka školy

Název školy, sídlo, zřizovatel, adresa pro dálkový přístup

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace (dále také jen SŠPU Hodonín) je zřízena jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje, IČO 00559539.

SŠPU Hodonín poskytuje žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou, připravuje je pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě, kultuře, umění a ostatních oblastech života, připravuje žáky i pro studium na vysokých školách. Její činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále také jen školský zákon) a prováděcími předpisy k němu.

V systému škol MŠMT ČR je škola identifikátorem zařízení (REDIZO) 600 014 681, IČ: 00559539

Právnická osoba vykonává tyto činnosti

 • Střední škola průmyslová a umělecká IZO 000 559 539
 • Školní jídelna IZO 110 030 133

Ke své činnosti škola využívá 2 budovy. Hlavní školní budova stojí na ulici Brandlova 32 Hodonín. Budova odloučeného pracoviště na ulici Hodonín, Dobrovolského 6 slouží pro výuku výtvarných oborů.

Údaje o vedení školy
PaedDr. Ivo Kurz ředitel školy
Ing. Milada Homzová zástupce pro výchovu a vzdělávání
Ing. Beáta Kuchyňková zástupce ředitele pro ekonomiku, provoz a praxi
MgA. Peter Žúrek vedoucí učitel odloučeného pracoviště školy Hodonín, Dobrovolského 6, vedoucí učitel výtvarných oborů školy
Kontakty
tel. 518 351 076 hlavní školní budova Hodonín, Brandlova 32, 695 01 Hodonín
tel. 518 355 808 odloučené pracoviště školy Hodonín, Dobrovolského 6, 695 01 Hodonín (výtvarné obory)
hlavní e-mail skola@prumyslovka.cz
ID datové schránky 3av2sp3
zaměstnanci e-mailové adresy zaměstnanců jsou ve tvaru prijmeni@prumyslovka.cz

Údaje o školní radě

Na SŠPU Hodonín pracuje školská rada ve smyslu § 176 a násl. školského zákona.

Členové školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů

 • paní Petra Příkaská
 • pan Radim Slovák
 • paní Šárka Koplíková

Členové školské rady z řad pedagogických pracovníků školy

 • Mgr. Zbyněk Bábíček
 • Mgr. Ivana Bělochová
 • Mgr. Art. Peter Žúrek

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem

 • pan Libor Střecha
 • Ing. Josef Anovčín
 • Ing. Jiří Štukavec

Součásti příspěvkové organizace

 • Střední škola průmyslová a umělecká, Brandlova 32, 695 01 Hodonín
 • Školní jídelna, Brandlova 32, 695 01 Hodonín
 • Odloučené pracoviště Dobrovolského 6, 695 01 Hodonín

 


SŠPU, Hodonín, Brandlova 32 poskytuje žákům úplné střední odborné vzdělání a připravuje je pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě, kultuře, umění a ostatních oblastech života, připravuje žáky i pro studium na vysokých školách. Její činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb.

SŠPU, Hodonín, Brandlova 32 patří mezi stabilizované střední odborné a vyšší odborné školy hodonínského regionu. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí, která si vytvořila dobrou pověst mezi odbornou i laickou veřejností.

Organizace výchovně vzdělávacího procesu

Ve školním roce 2021/2022 má škola 16 tříd a přibližně 422 studentů.

Škola se skládá ze dvou částí:

 1. Na průmyslové škole jsou vyučovány obory: Technické lyceum a Stavebnictví se zaměřením na Pozemní stavitelství.
 2. Na umělecké škole jsou vyučovány obory: Grafický design a Užitá malba.

Na škole působí výchovná poradkyně a protidrogová preventistka.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 3. 2009, 08:12, zobrazeno 81684x, dnes 0x
4.4 28Hodnocení