Absolvent studijního oboru Stavebnictví se zaměřením na Pozemní stavby má široce profilované vzdělání odpovídající zařazení Stavebnictví. Vzdělávací program integruje dovednosti pro uplatnění absolventa ve stavební výrobě, v oblasti diagnostiky staveb, navrhování a projektování staveb, v technologických procesech výstavby a ve stavebních provozech, v průběžné kontrole stavební výroby a v laboratorních kontrolách technologických procesů.

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4.
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
1. cizí jazyk (anglický) 3 3 3 3
Dějepis 2      
Občanská nauka   1 1 1
Fyzika 2 2    
Chemie 2      
Matematika 4 3 4 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2    
Ekonomika     3  
Odborné kreslení 2      
Architektura     2  
Deskriptivní geometrie   2 2  
CAD - AutoCAD a ArchiCAD 2 2 2  
Praxe 2 2    
Stavební materiály 2      
Stavební mechanika   2 2  
Stavební konstrukce     3 4
Konstrukční cvičení 2 2 3 4
Geodézie   3    
Právní předpisy       1
Stavební příprava a provoz       4
Pozemní stavitelství 3 4 4 5
Inženýrské stavby       2
Anglický seminář     1  
Volitelné předměty (žák volí jeden předmět)
Matematický seminář       2
Anglický seminář       2
Celkem za ročník 33 33 34 34

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín ve výuce oboru Stavebnictví používá licenci programů FIN EC vyvíjených společností FINE.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:41, zobrazeno 45597x, dnes 6x
3.8 112Hodnocení