Podívejte se na odpovědi na nejčastější dotazy uchazečů: Kolik uchazečů přijímáme? Jak získat přihlášku ke studiu? Bereme bez přijímacích zkoušek? Lze u nás studovat dálkově? Jak přestoupit? Platí se u nás školné? Mohou u nás studovat uchazeči ze Slovenska? Jak je to s ubytováním?

Jaké jsou podmínky přijetí?

Výtvarné obory
Uchazeči o studium vykonají talentovou zkoušku. Prospěch bude zohledněn v souladu s platnými kritérii přijímacího řízení. Talentová zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. zkouška z kresby (portrét živého modelu - tužka, uhel, měřítko 1:1, formát A2)
  2. zkouška z malby (figurální motiv v přirozeném prostředí - tempera, akvarel, formát A3).

Obory Stavebnictví a Technické lyceum
V letošním školním roce se jednotná přijímací zkouška na naší škole nekoná. V rámci přijímacího řízení se konají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka: Hodnoceny budou také znalosti uchazeče vyjádřené na vysvědčeních, a to v 1. pololetí 9. ročníku. Více informací naleznete v kritériích přijímacího řízení.


Kolik uchazečů přijímáte?

Pro obor Stavebnictví bude přijato 60 uchazečů (2 třídy), pro Technické lyceum přijmeme 30 uchazečů (1 třída), pro Grafický design 20 uchazečů a pro obor Užitá malba bude přijato 10 uchazečů.

Vzhledem k tomu, že uchazeči podávají přihlášky na 2 obory, bude velká část uchazečů přijata na základě odvolání. Formulář pro odvolání si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Nevylučujeme ani vyhlášení 2. kola přijímacího řízení, sledujte náš web.


Berete i bez přijímacích zkoušek?

Přijetí bez přijímacího zkoušek je v prvním kole přijímacího řízení možné v případě, že počet přihlášek nepřevýší počet přijímaných uchazečů, tj. 60 na stavebnictví a 30 na TL.


Jak získám přihlášku ke studiu?

  • vyžádejte si ji u výchovného poradce na vaší základní škole
  • stáhněte si ji v elektronické formě ze sekce dokumenty ke stažení

Kdy a kde najdu podrobné informace o přijímacím řízení?

Kritéria pro každé kolo přijímacího řízení jsou s dostatečným předstihem zveřejněna v budově školy a také na našich webových stránkách. Přihlášeným zájemcům o studium bude včas odeslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Viz. také dokumenty ke stažení.


Kdy a kde získám informace o výsledku přijímacího řízení?

Výsledky přijímacích řízení vždy zveřejňujeme ve stanoveném termínu na výrazném místě úvodní stránky našeho webu. Sledujte naše stránky.


Jak přestoupím z jiné školy?

O přestupu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti (v případě nezletilého žáka musí podat žádost jeho rodiče). Přestup je možný nejdříve v září 2021, možnost přestupu doporučujeme telefonicky předem projednat.


Platí se školné?

Studium na naší škole je zcela zdarma. Školné se neplatí.


Můžu u vás studovat dálkově?

Na naší škole jsou v současné době otevírány pouze obory denního studia. V případě zařazení jiných forem studia budeme uchazeče a veřejnost předem informovat.


Berete Slováky?

Slovenské zájemce o studium vítáme. Platí pro ně stejné podmínky jako pro uchazeče z České republiky. Přijímací zkouška z českého jazyka se letos nekoná. Uchazeči ze Slovenska musí prokázat základní znalost českého jazyka, což je u slovenských uchazečů jen formalita.


Nejsem z Hodonína. Ubytujete mě?

Pro dojíždějící studenty zajišťujeme ubytování na Domově mládeže při ISŠ Hodonín, Lipová alej 21.


 

alert.png Upozorňujeme, že komentáře níže a odpovědi na ně se vztahují k datu zveřejnění (odpověď na dotaz na přijímací řízení v roce 2015 nemusí být platná pro přijímací řízení v následujích letech).
Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 3. 2009, 12:31, zobrazeno 47275x, dnes 2x
4.3 46Hodnocení