Podívejte se na odpovědi na nejčastější dotazy uchazečů: Kolik uchazečů přijímáme? Jak získat přihlášku ke studiu? Bereme bez přijímacích zkoušek? Lze u nás studovat dálkově? Jak přestoupit? Platí se u nás školné? Mohou u nás studovat uchazeči ze Slovenska? Jak je to s ubytováním?

Jaké jsou podmínky přijetí?

Výtvarné obory
Uchazeči o studium vykonají talentovou zkoušku. Prospěch bude zohledněn v souladu s platnými kritérii přijímacího řízení. Talentová zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. zkouška z kresby (portrét živého modelu - tužka, uhel, měřítko 1:1, formát A2)
  2. zkouška z malby (figurální motiv v přirozeném prostředí - tempera, akvarel, formát A3).

Obory Stavebnictví a Technické lyceum
V letošním školním roce se jednotná přijímací zkouška na naší škole nekoná. V rámci přijímacího řízení se konají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka: Hodnoceny budou také znalosti uchazeče vyjádřené na vysvědčeních, a to v 1. pololetí 9. ročníku. Více informací naleznete v kritériích přijímacího řízení.


Kolik uchazečů přijímáte?

Pro obor Stavebnictví bude přijato 60 uchazečů (2 třídy), pro Technické lyceum přijmeme 30 uchazečů (1 třída), pro Grafický design 20 uchazečů a pro obor Užitá malba bude přijato 10 uchazečů.

Vzhledem k tomu, že uchazeči podávají přihlášky na 2 obory, bude velká část uchazečů přijata na základě odvolání. Formulář pro odvolání si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Nevylučujeme ani vyhlášení 2. kola přijímacího řízení, sledujte náš web.


Berete i bez přijímacích zkoušek?

Uchazeči konají povinné jednotné přijímací zkoušky.


Jak získám přihlášku ke studiu?

  • vyžádejte si ji u výchovného poradce na vaší základní škole
  • stáhněte si ji v elektronické formě ze sekce dokumenty ke stažení

Kdy a kde najdu podrobné informace o přijímacím řízení?

Kritéria pro každé kolo přijímacího řízení jsou s dostatečným předstihem zveřejněna v budově školy a také na našich webových stránkách. Přihlášeným zájemcům o studium bude včas odeslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Viz. také dokumenty ke stažení.


Kdy a kde získám informace o výsledku přijímacího řízení?

Výsledky přijímacích řízení vždy zveřejňujeme ve stanoveném termínu na výrazném místě úvodní stránky našeho webu. Sledujte naše stránky.


Jak přestoupím z jiné školy?

O přestupu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti (v případě nezletilého žáka musí podat žádost jeho rodiče). Pro první ročníky je přestup možný nejdříve 1. září, možnost přestupu doporučujeme telefonicky předem projednat.


Platí se školné?

Studium na naší škole je zcela zdarma. Školné se neplatí.


Můžu u vás studovat dálkově?

Na naší škole jsou v současné době otevírány pouze obory denního studia. V případě zařazení jiných forem studia budeme uchazeče a veřejnost předem informovat.


Berete Slováky?

Slovenské zájemce o studium vítáme. Přijímací zkoušku z českého jazyka nekonají, ale musí prokázat základní znalost českého jazyka. Což je u slovenských uchazečů jen formalita.


Nejsem z Hodonína. Ubytujete mě?

Pro dojíždějící studenty zajišťujeme ubytování na Domově mládeže při ISŠ Hodonín, Lipová alej 21.


 

alert.png Upozorňujeme, že komentáře níže a odpovědi na ně se vztahují k datu zveřejnění (odpověď na dotaz na přijímací řízení v roce 2015 nemusí být platná pro přijímací řízení v následujích letech).
Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 3. 2009, 12:31, zobrazeno 53882x, dnes 2x
4.3 48Hodnocení