Podívejte se na odpovědi na nejčastější dotazy uchazečů: Kolik uchazečů přijímáme? Jak získat přihlášku ke studiu? Bereme bez přijímacích zkoušek? Lze u nás studovat dálkově? Jak přestoupit? Platí se u nás školné? Mohou u nás studovat uchazeči ze Slovenska? Jak je to s ubytováním?

Jaké jsou podmínky přijetí?

Výtvarné obory
Uchazeči o studium vykonají talentovou zkoušku. Uchazeči, kteří splní talentovou zkoušku, postoupí do druhého kola, kde bude zohledněn prospěch z konce 8. ročníku základní školy. Talentová zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. zkouška z kresby (portrét živého modelu - tužka, uhel, měřítko 1:1, formát A2)
  2. zkouška z malby (figurální motiv v přirozeném prostředí - tempera, akvarel, formát A3).

Technické obory
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika. Tzv. školní přijímací zkouška se nekoná. Výsledky jednotné přijímací zkoušky z centrálně zadávaných testů se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí celkem 80 %. Za průměrný prospěch ve sledovaném klasifikačním období (1. pololetí 9. třídy) bude přiděleno bodové hodnocení tak, aby tvořilo 20 % váhy v rámci přijímacího řízení.


Kolik uchazečů přijímáte?

Pro obor Stavebnictví bude přijato 60 uchazečů (2 třídy), pro Technické lyceum přijmeme 30 uchazečů (1 třída), pro Grafický design 20 uchazečů a pro obor Užitá malba bude přijato 10 uchazečů.

Předpokládáme konání několika kol přijímacího řízení pro každý z výše uvedených oborů. Sledujete prosím naše webové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

Pokud někteří z přijatých uchazečů ke studiu nanastoupí, je možno začátkem září vyhovět případným žádostem o přestup. Informujete se začátkem září telefonicky na sekretariátu školy (518 351 076), popř. u ředitele školy.


Berete i bez přijímacích zkoušek?

Přijetí bez přijímacích zkoušek není v prvním kole přijímacího řízení možné.


Jak získám přihlášku ke studiu?

  • vyžádejte si ji u výchovného poradce na vaší základní škole
  • stáhněte si ji v elektronické formě ze sekce dokumenty ke stažení

Kdy a kde najdu podrobné informace o přijímacím řízení?

Kritéria pro každé kolo přijímacího řízení jsou s dostatečným předstihem zveřejněna v budově školy a také na našich webových stránkách. Přihlášeným zájemcům o studium bude včas odeslána pozvánka k talentovým zkouškám. Viz. také dokumenty ke stažení.


Kdy a kde získám informace o výsledku přijímacího řízení?

Výsledky přijímacích řízení vždy zveřejňujeme ve stanoveném termínu na výrazném místě úvodní stránky našeho webu. Sledujte naše stránky.


Jak přestoupím z jiné školy?

O přestupu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti (v případě nezletilého žáka musí podat žádost jeho rodiče). Podmínkou jsou volné kapacity školy. Ředitel školy je oprávněn stanovit rozdílové zkoušky. Možnost přestupu doporučujeme předem projednat s ředitelem školy telefonicky.


Platí se školné?

Studium na naší škole je zcela zdarma. Školné se neplatí.


Můžu u vás studovat dálkově?

Na naší škole jsou v současné době otevírány pouze obory denního studia. V případě zařazení jiných forem studia budeme uchazeče a veřejnost předem informovat.


Berete Slováky?

Slovenské zájemce o studium vítáme. Týkají se jich stejné podmínky, jako studentů z České republiky. Nekonají jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, musejí však prokázat znalost českého jazyka.


Nejsem z Hodonína. Ubytujete mě?

Pro dojíždějící studenty zajišťujeme ubytování na Domově mládeže při ISŠ Hodonín, Lipová alej 21.


alert.png Upozorňujeme, že komentáře níže a odpovědi na ně se vztahují k datu zveřejnění (odpověď na dotaz na přijímací řízení v roce 2015 nemusí být platná pro přijímací řízení v následujích letech).
Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 3. 2009, 12:31, zobrazeno 43168x, dnes 10x
4.4 41Hodnocení