Milí studenti! Obracím se na vás jako výchovná poradkyně SŠPU Hodonín, příspěvková organizace. Každý z vás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí a s jejímž řešením potřebuje pomoci. A právě výchovný poradce je jedním z těch, na koho se můžete obrátit. A v čem konkrétně vám mohu být nápomocna?

 • Při rozhodování o vaší další vzdělávací a profesní dráze.
 • Při zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště.
 • Při zprostředkování schůzky se školním metodikem prevence (Mgr. Petra Horká).
 • Při vaší snaze dojít až k maturitní zkoušce a odstranit školní neúspěšnost.
 • Při řešení problémů výchovných, vzdělávacích, komunikativních.
 • Při řešení problémů osobních.

Nabízím vám tedy možnost svěřit se se svým problémem a společně pak najít řešení. Můžete mě kdykoliv oslovit, domluvit si schůzku, a to i mimo konzultační hodiny, které mám v úterý 13.20 – 14.20 a čtvrtek 13.20 – 14.20, ostatní dny dle domluvy. Přeji vám bezproblémové studium.

Mgr. Ludmila Kosíková


Jak správně vyplnit přihlášku na VŠ

Než začnete vyplňovat

 • Zjistěte si informace o příslušné vysoké škole (v Učitelských novinách - k dispozici u výchovné poradkyně, popř. na webových stránkách)
 • Pozorně si přečtěte pokyny a vysvětlivky na třetí straně přihlášky


Titulní strana

 • Školní rok: 2023/2024
 • Typ studijního programu: podle informací VŠ (označit křížkem, podtrhnout)
 • Studium: prezenční (označit křížkem, podtrhnout)
 • Studijní program, obor: přesné názvy podle informací VŠ
 • Zvolený jazyk: uvádějte pouze tehdy, je-li stanovena přijímací zkouška z cizího jazyka, nebo žádá-li to vysoká škola
 • Kontaktní adresa: vyplňte ji, i když je shodná s adresou trvalého bydliště
 • Název školy: Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
 • Adresa školy: Brandlova 32, Hodonín
 • IZO: 000559539
 • Rok maturitní zkoušky: 2024

Obor:

Stavebnictví
36-47-M/01

Technické lyceum
78-42-M/01

Užitá malba
82-41-M/001

Grafický design
82-41-M/05


Druhá strana

 • Vyznačte, že se hlásíte ze SŠ (označit křížkem, podtrhnout)
 • Pořadí předmětů uvádějte podle vysvědčení (do přihlášky napište všechny předměty)
 • Za 1., 2. a 3. ročník se uvádějí známky z konce školního roku, za 4. ročník známky z pololetí
 • Vyplňte kolonky Průměrný prospěch za jednotlivé ročníky a Průměrný prospěch za všechny ročníky.
 • Do záznamu o zájmech uvádějte např. vaši účast v SOČ (pokud má ovšem vztah ke zvolenému oboru)

Třetí strana

 • Zjistěte si, zda VŠ, na kterou se hlásíte, vyžaduje lékařské potvrzení
 • Nezapomeňte uvést datum a přihlášku podepsat!

Co s vyplněnou přihláškou?

 • Zaneste ji svému třídnímu učiteli, který ji zkontroluje
 • Řádně vyplněnou přihlášku přineste výchovné poradkyni, která vám ji zkontroluje a potvrdí.

Důležité upozornění

Nečekejte s vyplňováním přihlášek na poslední chvíli!
Mnoho úspěchů nejen při vyplňování přihlášek vám přeje Mgr. Ludmila Kosíková


Studentský parlament

Ve školním roce 2005/06 začal v naší škole pracovat studentský parlament. Ten by měl tvořit jakýsi most mezi vedením školy a studenty, měl by se zaměřovat na nejrůznější problémy ve škole, ale také hledat způsoby, jak zpestřit a zpříjemnit studentský život. Studentský parlament je tvořen 2 - 3 zástupci z každé třídy. Členové studentského parlamentu úzce spolupracují s výchovnou poradkyní Mgr. Ludmilou Kosíkovou, která se zúčastňuje všech schůzí parlamentu, popř. zprostředkovává setkání členů parlamentu s vedením školy.

Pokud se chcete i vy svými podněty podílet na činnosti studentského parlamentu, kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Ludmilu Kosíkovou. Těšíme se na spolupráci!

Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 3. 2009, 08:13, zobrazeno 16323x, dnes 5x
4.4 14Hodnocení