Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín.

Předmět 1. 2. 3. 4.
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
Anglický jazyk 4 4 4 4
Německý jazyk 2 2 2 2
Dějepis 2      
Občanská nauka   1 1 1
Fyzika 4 4 3 3
Chemie 3 2 2 2
Biologie 2 1    
Matematika 5 5 4 4
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 3 3 3 2
Ekonomika     3  
Technické kreslení 2      
Deskriptivní geometrie   2 2 2
CAD systémy   2 2 2
Matematický seminář        1
Volitelné profilace žák volí jednu profilaci
Webdesign a grafika     3 3
Architektura     3 3
Volitelné předměty žák volí jeden předmět
Fyzikální seminář       1
Chemický seminář       1
Seminář deskriptivní geometrie       1
ICT seminář       1
Celkem za ročník 32 31 33 32

Volitelné specializace - profilace

Webdesign a grafika

  • webdesign - grafika, psychologie, programování
  • počítačová grafika - Photoshop, fotografie, animace, 3D grafika

Architektura

  • základy stavebnictví, architektura, kreslení a SW pro architekty
  • design interiérů a exteriérů, příprava na talentové zkoušky na architekturu a výtvarné obory
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:40, zobrazeno 48382x, dnes 3x
3.9 99Hodnocení