Nové přijímací zkoušky

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Zveřejňujeme některé základní informace o nové podobě přijímacího řízení a také odkazy na webové stránky, které průběh přijímacího řízení vysvětlují a upřesňují.

 • Nově si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky. Pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, uchazeči vyplňují až 5 oborů v pořadí dle svých priorit.
 • Do 31. 1. 2024 ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení. Kritéria naleznete na webu školy (pro uchazeče, dokumenty ke stažení), v DIPSY, na nástěnce v budově školy.
 • Přihlášku je možno podat elektronicky ověřenou identitou prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DIPSY, bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu, tiskopisem, který je možno si stáhnout zde. Přihlášky se podávají od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.
 • Na SŠPU Hodonín je povinnou přílohou pouze doklad o výsledcích předchozího vzdělávání, a to pololetní vysvědčení z 9. ročníku. Lékařské potvrzení není při přihlašování ke studiu požadováno. Žáci studijního oboru Stavebnictví budou v souladu s platnými předpisy povinni doložit potvrzení zdravotní způsobilosti na začátku školního roku, a to před zahájením praktického vyučování.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení.
 • Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.
 • Do výsledků přijímacího řízení se nemusí započítávat známky z předchozího vzdělávání.
 • Uchazeči budou přiřazení na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit. Správné zvolení pořadí zájmu o SŠ je nutno zvolit pečlivě. Volba tzv. jistoty by měla být až na 3. místě v pořadí priorit.
 • Zápisové lístky se už nepoužívají.

Video, které Vám upřesní principy přijímání dle stanovení priorit


Důležité informace k nové podobě přijímacího řízení můžete získat zde

 1. www.prihlaskynastredni.cz
  přístup do DIPSY, tiskopisy ke stažení, důležité termíny, pozvánky, stanovení pořadí uchazečů atd.
 2. prijimacky.cermat.cz
  informace k podobě JPZ, testová zadání a klíč správných řešení z minulých let atd.
 3. www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
  legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopisy
Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 1. 2024, 10:08, zobrazeno 2180x, dnes 0x
5.0 1Hodnocení