Po druhé světové válce došlo k prudkému rozvoji stavebnictví, bylo nutné vyrábět kvalitní stavební materiál, což vyžadovalo důkladnou přípravu kvalifikovaných pracovníků. Podnět k založení odborné školy daly Cihlářské závody Hodonín, které trpěly nedostatkem středně odborných technických kádrů.

Nejprve byla založena jen dvouletá škola s názvem Střední průmyslová škola cihlářská, která existovala pouze čtyři roky a ve školním roce 1954/1955 proběhla přestavba na školu čtyřletou.

Název Střední průmyslová škola cihlářská se v průběhu dalšího školního roku 1955/1956 změnil na Střední průmyslová škola stavebních hmot. Náplň učiva čtyřleté školy daleko přesáhl rámec původního cihlářského zaměření. Změnila se i skladby předmětů, učivo se rozšířilo o výrobu stavebních dílců, maltovin, lehkých stavebních hmot i žáruvzdorného zboží. Ve školním roce 1975/1976 byl otevřen obor Technické zařízení budov, který zahrnoval dva po sobě jdoucí ročníky.

V roce 1976/1977 byl dočasně otevřen obor Prefabrikace, který byl v průběhu dalšího školního roku změněn na obor Pozemní stavby. Do roku 1980 bylo možno na škole studovat jeden ze tří oborů: Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů, Technická zařízení budov a Pozemní stavby. Název školy se změnil na Střední průmyslová škola.

Ve školním roce 1984/1985 byl poprvé pro žáky denního studia otevřen obor Hornictví a hornická geologie, k jehož založení dal prvotní impuls někdejší státní podnik Moravské naftové doly, tím se zároveň stal hlavním garantem oboru. V následujícím roce byl název oboru Pozemní stavby změněn na Pozemní stavitelství a byl zaveden obor Technologie keramiky, zahrnující jak výrobu stavebních materiálů, tak i keramickou výrobu, jenž pak postupně doznal podoby v experimentálním oboru Automatizované systémy řízení technologických procesů v průmyslu silikátů.

Ve školním roce 1991/1992 byl poprvé otevřen obor Umělecké zpracování keramiky, do kterého bylo přijato prvních osm studentů. V tomto roce byl též otevřen obor Užitá geologie, který tak postupně nahradil obor Hornictví a hornická geologie, jenž v důsledku útlumu těžby lignitu v regionu nebyl tak efektivní.

Ve školním roce 1995/1996 byl transformován čtyřletý obor Pozemní stavitelství na experimentální pětiletý obor Stavebnictví se zaměřením na Podnikání ve stavebnictví. Také byl zaveden pětiletý obor Geotechnika a životní prostředí, který nahradil obor Užitá geologie, kdy v důsledku silně tlumené těžby ropy bylo nutno zásadně změnit koncepci geologické činnosti. Oba pětileté obory byly pouze na bázi experimentu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT) a studium bylo ukončeno ve školním roce 1999/2000.

Ve školním roce 1996/1997, v rámci inovačního projektu školy, byla otevřena Vyšší odborná škola se zaměřením na stavebnictví a životní prostředí. Byly zde otevřeny dva klíčové obory Stavebnictví a Vodní a odpadové hospodářství. Škola tak dostala širší název Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola.

V dalším školním roce byly ještě v rámci dokončení rozšíření uměleckých oborů otevřeny další umělecké obory Propagační výtvarnictví - propagační grafika a Užitá malba. Obor Umělecké zpracování keramiky byl transformován na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky. Škola tak dostává název Střední průmyslová a umělecká škola a Vyšší odborná škola.

V roce 2002 byl ukončen v rámci experimentu obor Automatizované systémy řízení technologických procesů v oboru silikátů, který byl nahrazen oborem Technologie keramiky. Ten byl však pro nezájem veřejnosti v roce 2003 zrušen a nahrazen oborem Technické lyceum.

V roce 2005, v rámci legislativních změn, došlo ke změně názvu školy na Střední škola průmyslová a umělecká a Vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32.

V roce 2011 dochází ke změně názvu školy na Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32. Vyšší odborná škola již není součástí školy.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 3. 2009, 08:13, zobrazeno 19036x, dnes 2x
3.9 15Hodnocení