Z výsledků společné části maturitní zkoušky, které škola v minulých dnech obdržela od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání vyplývá, že žáci naší školy byli ve srovnání s ostatními školami stejného nebo obdobného zaměření mimořádně úspěšní.

Žáci všech tříd naší školy dosáhli v celostátním měřítku velmi nadprůměrných výsledků, a to ve všech předmětech. Žáci studijního oboru Technické lyceum se dokonce umístili v oborovém srovnání v matematice (profilový předmět) na 8. místě v ČR s úspěšností 84,42, přičemž průměrná úspěšnost u lyceí byla 71,1 a u gymnázií 80,2!

Další umístění

  • ČJ: 4.A umístění mezi 19 % nejlepšími školami všech studijních oborů, tj. včetně gymnázií, 4.B mezi 45 % nejlepšími, 4.V - 28 %.
  • Matematika: 4.A - 6 %, 4.B, C - 21 %.
  • Cizí jazyk: 4.B, C - 37 %, 4.V - 29 %.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku19. 9. 2011, 08:39, zobrazeno 2978x, dnes 0x
5.0 7Hodnocení