Uchazeči o studium oborů Stavebnictví a Technické lyceum se mohou zúčastnit přijímací zkoušky nanečisto z jednotných didaktických testů v hlavní školní budově Hodonín, Brandlova 32.

Termín konání zkoušek nanečisto je středa 1. února 2023 od 14:00 v budově SŠPU Hodonín, Brandlova 32.

Jedná se o dva písemné testy z předmětů matematika a její aplikace (60 min) a český jazyk a literatura (60 min). Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si uchazeči vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek na naší střední škole. Před zahájením testů je zařazena instruktáž pro uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování tak, jak to bude i u oficiální verze přijímací zkoušky.

Přihlášení uchazečů bude probíhat do 30. 1. 2023 pomocí přihlašovacího formuláře níže na této stránce. Výsledky s uvedením počtu dosažených bodů budou zveřejněny 8. února 2023 na školních webových stránkách pod registračním číslem, které bude uchazečům přiděleno v den konání přijímacích zkoušek nanečisto.

Účast na přijímacích zkouškách nanečisto není na naší škole zpoplatněna. Podrobnější informace budou v případě potřeby uvedeny na našich webových stránkách, popř. Vám je zašleme po přihlášení mailem. Přijímací zkoušky nanečisto jsou konány výhradně pro uchazeče, kteří podají přihlášku ke studiu na naši školu. Cizinci nekonají test z českého jazyka a literatury.

Přijímací zkoušky nanečisto
Jméno a příjmení: (povinné)
E-mailová adresa: (povinné)
Základní škola: (povinné)
Obor, na který podáte přihlášku: (povinné)
Vytisknout stránku Vytisknout stránku12. 1. 2023, 10:00, zobrazeno 1781x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení