Výsledky přijímacího řízení na výtvarné obory

Zveřejňujeme seznam uchazečů, kteří jsou od 1. 9. 2023 přijati ke studiu studijních oborů Grafický design (dokument PDF) a Užitá malba (dokument PDF).

Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat odvolání, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je zveřejněn zde. Pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole. Vzor odvolání si můžete stáhnout zde. Odvolání lze podat až po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bude odesláno v úterý 7. 2. 2023. 

Informace o možnosti osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí je platné dnem zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Datum převzetí, popř. doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nemá na začátek běhu lhůty pro odvolání a ani lhůty pro odevzdání zápisového lístku vliv.

Dále upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů na možnost osobního vyzvednutí písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na obory Grafický design a Užitá malba na sekretariátu školy ve čtvrtek 9. 2. 2023 od 8:00 do 15:30 hod. Telefonicky lze dohodnout osobní vyzvednutí rozhodnutí o přijetí také v jiném termínu. Zápisové lístky přijatých uchazečů doporučujeme odevzdat již při převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí, která nebudou osobně vyzvednuta do 28. 2. 2023, budou dne 2. 3. 2023 odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 351 076.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 2. 2023, 05:00, zobrazeno 1036x, dnes 0x
5.0 1Hodnocení