Novinky

2. říjen 2020, zobrazeno 626x

Zahájení distanční výuky

Mimořádným opatřením KHS JMK ze dne 1. 10. 2020 byla s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Přecházíme v tomto období na distanční výuku podle upraveného rozvrhu hodin. Rozvrh hodin bude zveřejňován předem na aplikaci Bakaláři.   více

1. říjen 2020, zobrazeno 279x

Odložení dnů otevřených dveří pro výtvarné obory

Termín konání dnů otevřených dveří pro výtvarné obory, které se měly uskutečnit ve dnech 16. a 17. 10. 2020, bude  z důvodu vyhlášení nouzového stavu přesunut. O náhradním termínu a způsobu konání DOD pro výtvarné obory budeme v předstihu informovat.

1. říjen 2020

Informace k distančnímu vzdělávání

Dne 30. 9. 2020 byla školskou radou schválena příloha školního řádu, která upravuje pravidla distančního vzdělávání na SŠPU Hodonín. Dokument je k dispozici na Úřední desce. více


30. září 2020, zobrazeno 354x

Národní certifikát Quality Label a Národní cena eTwinning 2020

Našemu školnímu projektu, který byl realizován v rámci programu eTwinning s názvem Pek, the Traveller Flea 5, byl v letošním hodnocení udělen certifikát Quality Label. více

23. září 2020, zobrazeno 528x

Vyhlášení volného dne pro žáky

Na základě doporučení MZ ČR a také doporučení zřizovatele vyhlašujeme na pátek 25. 9. 2020 volný den pro žáky. Žádáme žáky i zaměstnance školy, aby se po dobu volných dnů vyvarovali rizikových kontaktů. více

22. září 2020, zobrazeno 270x

Změna školního řádu

S účinností od 1.  10. 2020 vydán nový školní řád, který schválila školská rada dne 17. 9. 2020. S novým znění školního řádu se můžete seznámit v sekci Škola > Úřední deska.


16. září 2020, zobrazeno 360x

Vyhlašujeme přijímací řízení na výtvarné obory

Talentová zkouška pro přijetí na obory Grafický design a Užitá malba se koná v úterý 5. ledna 2021 a na středu 6. ledna 2021. Více zde: kritéria, přihláška na Grafický design, přihláška na Užitou malbu (dokumenty PDF a Excel).

31. srpen 2020, zobrazeno 668x

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k současné epidemiologické situaci a v souladu s  doporučením manuálu MŠMT ke COVID-19 byla vydány dokumenty Hygienická a protiepidemická pravidla pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021 na SŠPU Hodonín a Postup při podezření na COVID. více

20. srpen 2020, zobrazeno 899x

Aktuální informace pro rodiče budoucích 1. ročníků

Vážení rodiče, manuál MŠMT ke COVID-19, který jsme obdrželi v úterý 18. 8. 2020, doporučuje omezit pobyt zákonných zástupců žáků ve školních budovách. Z tohoto důvodu se nebudou v srpnu 2020 konat tradiční třídní schůzky rodičů žáků budoucích 1. ročníků s třídními učiteli. více


16. červen 2020, zobrazeno 426x

Naši studenti opět bodují v soutěžích

Návrh rodinného domu našeho studenta Davida Dubáně získal ocenění v soutěži King of daylight firmy Velux s.r.o. Do soutěže jsme poslali letos čtyři práce, všechny práce postoupily do celostátního kola a jedna navíc získala ocenění v kategorii Rodinný dům. více

16. červen 2020, zobrazeno 424x

Škola byla velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí

Na začátku tohoto kalendářního roku proběhla na škole inspekce ČŠI, která byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Závěrečné hodnocení několikadenní inspekce 6 členů inspekčního týmu je pro školu mimořádně příznivé (dokument PDF).

16. červen 2020, zobrazeno 1322x

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Výsledky ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: Stavebnictví, Technické lyceum. Žádost o vydání nového rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče si můžete stáhnout zde. více