Výsledky přijímacího řízení na výtvarné obory

Zveřejňujeme seznam uchazečů, kteří jsou od 1. 9. 2022 přijati ke studiu studijních oborů Grafický design (dokument PDF) a Užitá malba (dokument PDF).

Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat odvolání, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání si můžete stáhnout zde. Pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole. Odvolání lze podat až po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bude odesláno v pondělí 7. 2. 2022.

Informace možnosti osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů na možnost osobního vyzvednutí písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na obory Grafický design a Užitá malba na sekretariátu školy ve středu 9. 2. 2022 od 8,00 do 15,30 hod, na základě telefonické dohody také v jiném termínu. Zápisové lístky přijatých uchazečů doporučujeme odevzdat již při převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí, která nebudou osobně vyzvednuta do 28. 2. 2022, budou dne 2. 3. 2022 odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí je platné dnem zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Datum převzetí, popř. doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nemá na začátek běhu lhůty pro odvolání a ani lhůty pro odevzdání zápisového lístku vliv.

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 351 076.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 2. 2022, 01:00, zobrazeno 1198x, dnes 0x
5.0 2Hodnocení