Výsledky přijímacího řízení můžeme dle školského zákona zveřejnit nejdříve 5. února 2018. Zástupci nezletilých žáků se však mohou seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí již ve dnech 10. a 11. ledna 2018.

Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí ke vzdělávání na výše uvedené studijní obory bude ukončeno dne 10. ledna 2018. S těmito podklady se mohou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči seznámit ve dnech 10. a 11. ledna 2018, a to v pracovní době na sekretariátu hlavní školní budovy na ulici Hodonín, Brandlova 32.

V těchto dnech si mohou zákonní zástupci osobně vyzvednout sdělení o výsledku talentové zkoušky. Zákonným zástupcům, kteří si v tomto termínu sdělení o výsledku talentové zkoušky osobně ve škole nevyzvednou, bude toto sdělení zasláno poštou.

Celkové výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem) budou zveřejněny nejdříve 5. února 2018. Dle § 62 odst. 5 školského zákona nemůžeme bohužel celkové výsledky přijímacího řízení zveřejnit dříve než 5. února 2018.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku3. 1. 2018, 14:36, zobrazeno 1715x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení