Informace o oznámení výsledků přijímacího řízení na obory grafický design a užitá malba

Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí ke vzdělávání na výše uvedené studijní obory bude ukončeno dne 8. ledna 2019.

S těmito podklady se mohou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči seznámit ve dnech 9. a 10. ledna 2019, a to v pracovní době na sekretariátu hlavní školní budovy na ulici Hodonín, Brandlova 32. V těchto dnech si mohou zákonní zástupci osobně vyzvednout sdělení o výsledku talentové zkoušky. Zákonným zástupcům, kteří si v tomto termínu sdělení o výsledku talentové zkoušky osobně ve škole nevyzvednou, bude toto sdělení zasláno poštou. Celkové výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem) budou zveřejněny nejdříve 5. února 2019. Dle § 62 odst. 5 školského zákona nemůžeme bohužel celkové výsledky přijímacího řízení zveřejnit dříve než 5. února 2019.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku9. 1. 2019, 13:39, zobrazeno 1721x, dnes 0x
3.0 4Hodnocení