Naše škola se zapojila do aktivity eTwinning, která nabízí školám možnost prostřednictvím internetu spolupracovat s partnerskými školami z celé Evropy. Jedná se o projekt, do kterého je zapojeno 30 škol z 15 zahraničních zemí.

Tato aktivita je financována Evropskou komisí v rámci evropského programu eLearning a nabízí nástroje pro vyhledávání škol v Evropě, které jsou k dispozici na evropském portálu www.etwinning.cz.

Cílem aktivity eTwinning je podpořit spolupráci mezi evropskými školami a připravit žáky na život, studium a práci v Evropě. Dalším cílem je zvýšit kvalitu výuky a uplatnit principy vyučování ve výuce. Toto virtuální prostředí umožňuje výměnu zkušeností mezi partnerskými školami a učitelé a žáci, kteří se do eTwinningu zapojí, tak mohou rozvíjet své jazykové kompetence a informační gramotnost.

Internetový projekt ve spolupráci škol je didakticky propracovaná aktivita s předem stanovenými cíli, postupem a finálním produktem, která často překračuje hranice předmětů.

Z naší školy je do projektu zapojen druhý ročník studijního oboru Propagační grafika a Užitá malba. Během společné práce se studenti setkávají v mezinárodních virtuálních třídách na webových stránkách francouzského lycea v Bourgoin Jallieu (Lycee I´Oiselet Francie).

Jedná se o projekt WKTO, do kterého je zapojeno 30 škol z 15 zahraničních zemí. Projektu se v současné době účastní tyto země: Francie, Německo, Řecko, Španělsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Polsko, Itálie, Singapur, Austrálie, Maďarsko, Švédsko, Portugalsko.

Naším cílem je vytvořit navázání osobních kontaktů na studenty z dalších zemí a motivace a zainteresovanost podílet se aktivně na výuce. Důležité je, aby studenti ztratili počáteční ostych a nebáli se komunikovat v cizím jazyce i s chybami. Tím se také podpoří jejich motivace pro učení se jazyka a rozvoj komunikačních schopností.

eTwinning - anglický jazyk
Téma OPINION POLL: SUSTAINABLE SEA
Koordinátor Mgr. Ludmila Kosíková
Délka trvání září 2009 - březen 2010
Věk studentů 16 - 20 let
Komunikační jazyk angličtina
Použité nástroje počítačová technika, fotoaparáty, virtuální výukové prostředí
Mezipředmětové vazby Informatika a výpočetní technika, Cizí jazyky, Ekologie, životní prostředí
Vytisknout stránku Vytisknout stránku25. 1. 2010, 12:21, zobrazeno 3459x, dnes 0x
3.7 3Hodnocení