Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení na obory Grafický design a Užitá malba. Talentová zkouška se uskuteční ve středu 19. 6. 2013 od 8.00 hodin na odloučeném pracovišti školy Hodonín, Dobrovolského 6. Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky došlé do 10. 6. 2013.

Další informace o druhém kole přijímacího řízení

Forma přihlášek je stejná jako pro 1. kolo, a to včetně vyplnění údajů o chování a prospěchu uchazeče v 8. ročníku základní školy. U uchazečů, kteří doložili potvrzení prospěchu základní školou již pro 1. kolo přijímacího řízení do některého z výtvarných oborů na SŠPU Hodonín pro školní rok 2013/2014, nebude již opětovné potvrzení prospěchu ředitelem základní školy vyžadováno.

Tiskopis přihlášky ke studiu Vám bude vydán na základní škole, popř. na sekretariátu naší školy denně od 7.15 do 15.30 hodin. Formulář přihlášky ke studiu výtvarných oborů si můžete rovněž stáhnout v sekci ke stažení. Kriteria přijetí zůstávají stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení a jsou zveřejněna v prostorách školy a také na výše uvedených školních webových stránkách. Přihlášky je možno doručit také osobně na sekretariát školy.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

  • 82-41-M/05 Grafický design 1 uchazeč
  • 82-41-M/01 Užitá malba 1 uchazeč

Talentová zkouška se bude skládat ze dvou částí

  1. praktická talentová zkouška z kresby - portrét podle sádrového modelu (měřítko 1:1, formát A2)
  2. praktická talentová zkouška z malby -figurální motiv v přirozeném prostředí (tempera, akvarel - formát A3)

Časový harmonogram talentové zkoušky, která začíná dne 19. 6. 2013 v 8.00 hodin, bude vyvěšen na odloučeném pracovišti školy Hodonín, Dobrovolského 6. Předpokládaný konec talentové zkoušky je v 12.00 hodin.


Na talentovou zkoušku si žáci přinesou akvarelové nebo temperové barvy, papírovou lepicí pásku, štětce, nádobku na vodu, tužky, kreslicí uhly (nebo rudky), kreslicí prkno formátu A2 (popř. pevnou podložku formátu A 2), papír nebo podložku na míchání barev

Dále si žáci přinesou průkaz totožnosti, který obsahuje fotografii, popř. fotografii orazítkovanou ředitelstvím základní školy.
Pozvánku k talentové zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před jejím konáním. Další informace budou uchazečům poskytneme na tel. číslech 518 351 076, popř. 518 355 125.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 5. 2013, 13:01, zobrazeno 2460x, dnes 0x
5.0 1Hodnocení