Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Výsledky ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: Stavebnictví, Technické lyceum. Žádost o vydání nového rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče si můžete stáhnout zde.

Informace o možnosti osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů na možnost osobního vyzvednutí písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na obory stavebnictví a technické lyceum na sekretariátu školy v úterý 16. 6. 2020  od 13,00 do 16,00 hod, popř. ve středu 17. 6. 2020 od 8,00 do 15,30 hod. Zápisové lístky přijatých uchazečů doporučujeme odevzdat již při převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí, která nebudou ve výše uvedeném termínu osobně vyzvednuta, budou dne 18. 6. 2020 odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí je platné dnem zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Datum převzetí, popř. doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nemá na začátek běhu lhůty pro odvolání a ani lhůty pro odevzdání zápisového lístku vliv.


Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat žádost o nové rozhodnutí, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor nové žádosti je zveřejněn na v sekci pro uchazeče - dokumenty pro stažení. Velmi pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu  Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 355 125, popř. 518 351 076.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku16. 6. 2020, 08:49, zobrazeno 2039x, dnes 0x
3.2 5Hodnocení