V úterý dne 4.10.2005 proběhly dle ohlášení volby do školské rady při Střední průmyslové a umělecké škole (byli zvoleni Ak. malířka Dagmar Kučerová a Ak. sochař Miroslav Kovářík) a do školské rady při Vyšší odborné škole (byly zvoleny Ing. Milada Homzová a Ing. Ivana Urbánková). Uveřejňujeme kompletní výsledky volby z řad pracovníků školy.

Volba z řad pedagogických pracovníků školy

Volba do školské rady při SPUŠ Hodonín, Brandlova 32 a volba do školské rady při VOŠ Hodonín, Brandlova 32 proběhla tajným hlasováním dne 4. 10. 2005 v době od 14:00 do 15:00 hod. v místnosti sborovny školy. Oprávnění volit mělo 44 pedagogických zaměstnanců školy, dále „volitel". Celkem 27 volitelů volilo do školské rady při SPUŠ a celkem 21 volitelů volilo do školské rady při VOŠ.


Volby proběhly s tímto výsledkem:

Školská rada při SPUŠ

1. Ak. malířka Dagmar Kučerová (15 hlasů)
2. Ak. sochař Miroslav Kovářík (14 hlasů)
3. Mgr. Zdeněk Ševela (7 hlasů)
4. PaedDr. Karel Bílek (6 hlasů)
5. Ing. Božena Kopecká (4 hlasy )
6. Ing. Miroslav Přibil (4 hlasy)
7. Ing. Jarmila Buryová (3 hlasy)


Do školské rady při SPUŠ byli zvoleni:

Ak. malířka Dagmar Kučerová
Ak. sochař Miroslav Kovářík


Školská rada při VOŠ:

1. Ing. Milada Homzová (21 hlasů)
2. Ing. Ivana Urbánková (17 hlasů)


Do školské rady při VOŠ byli zvoleni:

Ing. Milada Homzová
Ing. Ivana Urbánková


Volba z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů

Volba do školské rady při SPUŠ Hodonín, Brandlova 32 a volba do školské rady při VOŠ Hodonín, Brandlova 32 proběhla tajným hlasováním dne 10. 10. 2005 v době od 14:00 do 15:00 hod. v jídelně školy.

Školská rada při VOŠ

Volby proběhly s tímto výsledkem:

1. Milan Kolesík (9 hlasů)
2. Radek Lunga (5 hlasů)


Do školské rady při VOŠ byli zvoleni:

Milan Kolesík
Radek Lunga


Školská rada při SPUŠ:

Volba do školské rady při SPUŠ Hodonín, Brandlova 32 a volba do školské rady při VOŠ Hodonín, Brandlova 32 proběhla tajným hlasováním dne 10. 10. 2005 v době od 14:00 do 15:00 hod. v jídelně školy.

Volby proběhly s tímto výsledkem:

1. Ing. Arch. Pavel Jurásek (7 hlasů)
2. Blanka Rybníkářová (6 hlasů)
3. Ing. Benedikt Zapala (1 hlas)


Do školské rady při SPUŠ byli zvoleni:

Ing. Arch. Pavel Jurásek
p. Blanka Rybníkářová

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 10. 2005, 08:04, zobrazeno 18129x, dnes 0x