Výsledky si můžete stáhnout zde: Grafický Design, Užitá Malba. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Na jeho místo je možno přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

V případě, že ve výše uvedené lhůtě neodevzdají všichni přijatí uchazeči zápisové lístky (velmi pravděpodobné), přijme ředitel školy na základě písemného odvolání uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli ke studiu přijati, a to v pořadí podle výsledkové listiny.

f_word.png Doporučený vzor odvolání (dokument Microsoft Word, 18 kB).
Odvolání může uchazeč podat pouze písemnou formou, a to až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku9. 1. 2014, 08:03, zobrazeno 2674x, dnes 0x
5.0 4Hodnocení