Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Tabulku výsledků si můžete stáhnout ve formátu PDF zde: Technické lyceum, Stavebnictví, Stavebnictví po náhradním termínu.

Informace o možnosti osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů na možnost osobního vyzvednutí písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na obory stavebnictví a technické lyceum na sekretariátu školy ve středu 4. 5. 202, ve čtvrtek 5.5.2022 a v pátek 6.5.2022 vždy od 8,00 do 15,30 hod. Zápisové lístky přijatých uchazečů doporučujeme odevzdat již při převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí, která nebudou ve výše uvedeném termínu osobně vyzvednuta, budou dne 11. 5. 2022 odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí je platné dnem zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Datum převzetí, popř. doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nemá na začátek běhu lhůty pro odvolání a ani lhůty pro odevzdání zápisového lístku vliv.


Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů:

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat písemné odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je zveřejněn v sekci pro uchazeče - dokumenty pro stažení. Velmi pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 351 076.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 4. 2022, 09:53, zobrazeno 1451x, dnes 0x
5.0 2Hodnocení