Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Výsledky přijímacího řízení na Technické lyceum zde (dokument PDF). Výsledky přijímacího řízení na Stavebnictví zde (dokument PDF). Vzor odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání zde (dokument Word).

Informace možnosti osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů na možnost osobního vyzvednutí písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na obory stavebnictví a technické lyceum na sekretariátu školy ve  čtvrtek 2. 5. 2019  od 13,00 do 16,30 hod, popř. v pátek 3. 5. 2019 od 8,00 do 15,30 hod. Zápisové lístky přijatých uchazečů doporučujeme odevzdat již při převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí, která nebudou ve výše uvedeném termínu osobně vyzvednuta, budou dne 7. 5. 2019 odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí je platné dnem zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Datum převzetí, popř. doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nemá na začátek běhu lhůty pro odvolání a ani lhůty pro odevzdání zápisového lístku vliv.

Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat odvolání, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je zveřejněn na našem webu. Velmi pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu  Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 355 125, popř. 518 351 076.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 4. 2019, 10:45, zobrazeno 2420x, dnes 0x
5.0 1Hodnocení