Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Výsledky přijímacího řízení na Technické lyceum zde (dokument PDF). Výsledky přijímacího řízení na Stavebnictví zde (dokument PDF). Vzor odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání zde (dokument Word).

Informace možnosti osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejlépe ihned po zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří zvolí ke vzdělávání jinou střední školu, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili.

Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů na možnost osobního vyzvednutí písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na obory stavebnictví a technické lyceum na sekretariátu školy ve  čtvrtek 3. 5. 2018  od 7,30 do 16,30 hod, popř. ve středu 9. 5. 2018 od 7,30 do 15,30 hod. Zápisové lístky přijatých uchazečů doporučujeme odevzdat již při převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí, která nebudou ve výše uvedeném termínu osobně vyzvednuta, budou dne 10. 5. 2018 odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí je platné dnem zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Datum převzetí, popř. doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nemá na začátek běhu lhůty pro odvolání a ani lhůty pro odevzdání zápisového lístku vliv.

Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat odvolání, a to do 3 dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Vzor  odvolání je zveřejněn na našem webu. Velmi pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu  Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 355 125, popř. 518 351 076.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 4. 2018, 11:31, zobrazeno 1986x, dnes 0x
5.0 2Hodnocení