Výsledky přijímacího řízení na umělecké obory

Zveřejňujeme seznam uchazečů, kteří jsou od 1. 9. 2021 přijati ke studiu studijních oborů Grafický design (dokument PDF) a Užitá malba (dokument PDF).

Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat odvolání, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je zveřejněn na našem webu. Velmi pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole. Vzor odvolání si můžete stáhnout zde. Odvolání lze podat až po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bude odesláno v pátek 5. 2. 2021.

Informace možnosti osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů na možnost osobního vyzvednutí písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na obory grafický design a užitá malba na sekretariátu školy v pondělí 8. 2. 2021  od 8,00 do 15,30 hod, popř. v úterý 9. 2. 2021 od 8,00 do 15,30 hod. na základě telefonické dohody také v dalších dnech. Zápisové lístky přijatých uchazečů doporučujeme odevzdat již při převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí, která nebudou osobně vyzvednuta do 26. 2. 2021, budou dne 2. 3. 2021 odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí je platné dnem zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Datum převzetí, popř. doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nemá na začátek běhu lhůty pro odvolání a ani lhůty pro odevzdání zápisového lístku vliv.

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu  Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 355 125, popř. 518 351 076.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 2. 2021, 00:00, zobrazeno 1517x, dnes 0x
3.5 2Hodnocení