Datum zveřejnění: 24. 4. 2014. Výsledky si můžete stáhnout zde: 78-42-M/01 Technické lyceum, 36-47-M/01 Stavebnictví. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, tj od 24. 4. 2014.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od tohoto zveřejnění výsledků přijímacího řízení úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Na jeho místo je možno přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Žádáme zástupce přijatých uchazečů, kteří odevzdali (odevzdají) zápisové lístky na jiné střední škole, aby nám tuto skutečnost oznámili. Děkujeme.

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

Pokud ve výše uvedené lhůtě neodevzdají všichni přijatí uchazeči zápisové lístky (velmi pravděpodobné), přijme ředitel školy na základě písemného odvolání uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli ke studiu přijati, a to v pořadí podle výše uvedené výsledkové listiny. V případě zájmu o studium na naší škole doporučujeme v termínu do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí podat písemné odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonech 518 351 076 (sekretariát) a 724 110 574 (ředitel).
inf.png Stáhněte si Formulář pro případná odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku24. 4. 2014, 10:09, zobrazeno 2937x, dnes 6x
4.7 3Hodnocení