Výsledky přijímacího řízení na technické lyceum zde (dokument PDF). Výsledky přijímacího řízení na stavebnictví zde (dokument PDF). Vzor odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání zde (dokument Word).

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejlépe ihned po zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří zvolí ke vzdělávání jinou střední školu, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili.

Upozornění pro rodiče nepřijatých uchazečů

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou. Těm, kteří mají zájem o přijetí, doporučujeme podat odvolání, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je zveřejněn na našem webu. Velmi pravděpodobně se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají ZL na jiné škole.

Aktuální informace o možnosti přijetí ke vzdělávání na naši školu Vám rádi sdělíme na tel. čísle 518 355 125, popř. 518 351 076.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku2. 5. 2017, 08:54, zobrazeno 2720x, dnes 0x
5.0 3Hodnocení