Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na Technické lyceum

Ve 2. kole přijímacího řízení k přijetí ke studiu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024, denní forma vzdělávání, bude provedeno hodnocení znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná!

Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky došlé do 6. 6. 2023. Přihlášky je možno doručit také osobně na sekretariát školy.

Forma přihlášek je stejná jako pro 1. kolo. U uchazečů, kteří doložili potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení lékaře (jen u oboru stavebnictví) již pro 1. kolo přijímacího řízení, nebudou tyto doklady ve 2. kole přijímacího řízení opětovně vyžadovány.

Tiskopis přihlášky ke studiu Vám bude vydán na základní škole, popř. na sekretariátu naší školy denně od 7.15 do 15.30 hodin. Formulář přihlášky ke studiu si můžete rovněž stáhnout zde.


Další informace o druhém kole přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení zůstávají (kromě možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek) stejná jako v prvním kole přijímacího řízení.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 4 uchazeči

  • 78-42-M/01 Technické lyceum 4 uchazeči

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení si můžete stáhnout zde.

Tento počet stanovil ředitel školy s ohledem na usnesení RJMK č. 6551/23/R97 (zveřejněno dne 20. 4. 2023), kterým byla povolena výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2023/2024.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na tomto webu a vyvěšeny na úřední desce ve vestibulu školy nejpozději ve středu 7. 6. 2023. Místo jmen uchazečů v nich budou uvedena jejich registrační čísla.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku23. 5. 2023, 09:46, zobrazeno 648x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení