Naše škola je partnerem projektu TETRAEDR, připravený Fakultou stavební VUT v Brně ve spolupráci s KrÚ a středními školami JM kraje, stavebními firmami a odbornými svazy. Společná činnost bude zahájena 8.12.2005 setkáním studentů SŠ při konání Vědecko odborné konference studentů středních škol STAVOKS.

TETRAEDR byl vyhodnocen jako nejlepší projekt podaný v rámci 1.výzvy, opatření 3.3. Rozvoj lidských zdrojů a získal tedy dotaci z Evropských strukturálních fondů v plné míře. V projektu TETRAEDR je kladen důraz na rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání v oboru stavebnictví s ohledem na skutečné požadavky plynoucí z praxe.

Za spolupráce Fakulty stavební VUT v Brně se středními školami budou vytvořena regionální poradenská centra, kde budou odborní poradci schopni podat zájemcům o další profesní vzdělávání v oblasti stavebnictví komplexní přehled nabídek v regionech Jihomoravského kraje. Nově vytvořené vzdělávací programy a kurzy budou reflektovat na aktuální potřeby trhu díky spolupráci vzdělávacích institucí s profesními sdruženími, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů a odborníky z úřadů státní správy a samosprávy. Bližší informace o výběrovém řízení naleznete na www stránkách.

Společná činnost v tomto projektu bude zahájena setkáním studentů SŠ při příležitosti konání Vědecko odborné konference studentů středních škol STAVOKS, která se koná na Fakultě stavební v Brně, dne 8.12.2005. Vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu pořádají ve čtvrtek 8. prosince 2005 od 10.00 hodin v prostorách Stavební fakulty na ulici Veveří 95 v Brně Vědecko-odbornou konferenci studentů středních škol

STAVOKS

Základním cílem konference je umožnit studentům středních škol, kteří se chtějí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a představit jim Stavební fakultu VUT v Brně. Aktivní vystoupení studentů maturitních ročníků, kteří na této konferenci dosáhnou nejlepších výsledků, je děkan Stavební fakulty VUT v Brně připraven zohlednit v přijímacím řízení pro studijní rok 2006/2007, u studentů nižších ročníků bude toto zohlednění provedeno pro studijní rok následující po roce ukončení jejich středoškolského studia.

Způsoby prezentace

  • aktivní vystoupení na konferenci,
  • abstrakt referátu v tištěné části sborníku,
  • úplné znění příspěvku v elektronické části sborníku (CD-ROM) doplněné fotografií a informacemi o autorovi a vysílající škole.


Organizační zajištění a kontakt

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ing. Matulová Pavla, tel: 777 862 544, 541 147 511
e-mail (zasílání příspěvků a dalších materiálů): studkonf@fce.vutbr.cz
www stránky konference (informace a podání elektronické přihlášky): www.fce.vutbr.cz/studkonf

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 11. 2005, 07:56, zobrazeno 22515x, dnes 0x