Přijmeme učitele stavebních předmětů

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici učitel odborných předmětů stavebního zaměření. Uzávěrka přihlášek: do 17. června 2020.

Kvalifikační předpoklady

  • Vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření
  • Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona 563/ 2004 Sb, o pedagogických pracovnících, v platném znění.

Požadavky

  • Znalost grafických programů ArchiCAD, AutoCAD
  • Občanská a morální bezúhonnost.
  • Samostatnost, dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
  • Časová flexibilita, vstřícnost, spolehlivost

Praxe

  • Pedagogická a odborná praxe bude zohledněna.

Pracovní úvazek a pracovní podmínky

  • Úvazek 1,00. Zaměstnání na nižší úvazek s rozdělením vyučovací povinnosti jen do některých dnů je po dohodě možné.

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení posílejte mailem na kurz@prumyslovka.cz, popř. písemně na adresu SŠPU Hodonín, Brandlova 32, 695 00 Hodonín.

Náležitosti přihlášky

  • strukturovaný profesní životopis,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Průběh výběrového řízení

Do 17. 6. 2020

Posouzení došlých přihlášek. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Do 24. 6. 2020

Ústní pohovory s vybranými uchazeči. Doložení dokladů o vzdělání…


Další informace

Termín nástupu
Nejlépe od 28. 8. 2020, popř. dle dohody.

Platové podmínky
Řídí se zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, a to i v jeho průběhu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku3. 6. 2020, 13:36, zobrazeno 1462x, dnes 0x
2.3 3Hodnocení