Uchazeči o studium oborů Stavebnictví a Technické lyceum se mohou zúčastnit přijímací zkoušky nanečisto z jednotných didaktických testů v hlavní školní budově Hodonín, Brandlova 32.

Termín konání zkoušek nanečisto je úterý 1. února 2022 od 14:00 v budově SŠPU Hodonín, Brandlova 32.

Jedná se o dva písemné testy z předmětů matematika a její aplikace (60 min) a český jazyk a literatura (60 min). Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si uchazeči vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek na naší střední škole. Před zahájením testů je zařazena instruktáž pro uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování tak, jak to bude i u oficiální verze přijímací zkoušky.

Přihlášení uchazečů bude probíhat do 30. 1. 2022 pomocí přihlašovacího formuláře níže na této stránce. Výsledky s uvedením počtu dosažených bodů budou zveřejněny 8. února 2022 na školních webových stránkách pod registračním číslem, které bude uchazečům přiděleno v den konání přijímacích zkoušek nanečisto.

Účast na přijímacích zkouškách nanečisto není na naší škole zpoplatněna. Podrobnější informace budou v případě potřeby uvedeny na našich webových stránkách, popř. Vám je zašleme po přihlášení mailem. Přijímací zkoušky nanečisto jsou konány výhradně pro uchazeče, kteří podají přihlášku ke studiu na naši školu. Cizinci nekonají test z českého jazyka a literatury.

Účastníci přijímacích zkoušek nanečisto budou povinni dodržovat platná epidemiologická opatření.

Přihlašování bylo ukončeno.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku6. 1. 2022, 13:09, zobrazeno 1214x, dnes 0x
3.8 4Hodnocení