Náhradní způsob konání maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky

Rozhodnutí ředitele školy č. 21/2020 o náhradním způsobu konání maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky.

S odkazem na § 26 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 stanovuji náhradní způsob konání maturitní práce a její obhajobu před zkušební komisí a praktické zkoušky takto:

A. 78-42-M/01 Technické lyceum

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí dle § 15 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Témata maturitních prací:

 1. Návrh dispozice, venkovního řešení a vnitřního vybavení obytné stavby
 2. Tvorba webových stránek firmy nebo organizace
 3. 3D Modelování sestav v Inventoru
 4. Tvorba programu v jazyce C
 5. Naprogramování autonomního robota ze stavebnice Lego Mindstorms EV3 pro mapování uzavřených prostor
 6. Navržení a zapojení systému elektroniky robotického stolu s využitím Hallových sond

Termín odevzdání: 14. 5. 2020

Forma zpracování a odevzdání: v elektronické podobě ve formátu stanoveném v zadání MP

Místo odevzdání: G suite – Disk vedoucího práce, popř. CD nebo flash disk na sekretariátu školy (žák je povinen ověřit, zda byla práce předána vedoucímu práce)

Způsob hodnocení:  Obhajoba práce se konat nebude, známka bude stanovena maturitní komisí na základě jejího posouzení a na základě návrhu vedoucího práce a oponenta.


B. 36-47-M/01 Stavebnictví

Praktická maturitní zkouška  dle § 18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Termín konání: 27. 5. 2020

Délka trvání zkoušky v jednom dni: 180 minut + 180 minut

Zadání a způsob konání praktické maturitní zkoušky:

 • 1. část:  Pozemní stavitelství – část projektové dokumentace jednoduché stavby – 180 min.
 • 2. část:  Stavební konstrukce – výpočet betonových prvků stavby – 180 min.

Způsob hodnocení: Známka bude stanovena maturitní komisí


C. 82-41-M/05 Grafický design

Praktická maturitní zkouška dle § 18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Termín zadání: 12. 5. 2020

Termín odevzdání: 28. 5. 2020

Forma zpracování a odevzdání: V odpovídajících grafických programech. Sbalené v programu InDesign a uložené v univerzálním přenosném formátu dokumentu

Místo odevzdání: Aplikace G suite – Disk vedoucího práce popř. datový nosič na sekretariátu školy

Forma zkoušky: Vypracování praktické maturitní zkoušky  dle zadaného úkolu

Způsob hodnocení: Známka bude stanovena maturitní komisí na základě jejího posouzení.

ÚKOLY

 1. VIZUÁLNÍ STYL DATOVÉHO NOSIČE, LP DESKY.
  1. Výtvarné, grafické a technické řešení obalu a doprovodné brožury.
  2. Digitalizace podkladů v odpovídajících grafických editorech.
  3. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 2. OBALOVÁ TECHNIKA
  1. Výtvarný návrh, grafické a technické řešení sady průmyslových obalů.
  2. Digitální zpracování v adekvátních grafických editorech.
  3. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 3. KALENDÁŘ /závěsný, stolní nebo kapesní/
  1. Výtvarný návrh, grafické a technické řešení stran kalendáře a titulního listu.
  2. Zpracování podkladů v odpovídajících grafických editorech.
  3. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 4. TVORBA PLAKÁTU
  1. Návrh vizuálního grafického stylu pro konkrétní akci.
  2. Výtvarné a grafické řešení sady plakátů a určené malé grafické formy.
  3. Digitalizace podkladů, prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 5. TVORBA KNIHY
  1. Výtvarné, grafické a typografické řešení vázané publikace.
  2. Stavba knihy, její celková koncepce zpracovaná v adekvátních grafických editorech.
  3. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 6. JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL FIRMY NEBO ORGANIZACE /Identity Corporate/.
  1. Návrh logotypu v souladu s platnými pravidly.
  2. Vytvoření manuálu identifikačních znaků v určeném rozsahu.
  3. Digitalizace podkladů v odpovídajících grafických editorech a prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 7. DIDAKTICKÁ POMŮCKA, SPOLEČENSKÁ HRA
  1. Ideové, výtvarné a technické řešení materiálu se zaměřením na cílovou skupinu uživatelů
  2. Zpracování podkladů v odpovídajících grafických editorech
  3. Prezentace v přenosném formátu dokumentu

D. 82-41-M/01 Užitá malba

Praktická maturitní zkouška dle § 18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Termín zadání: 12. 5. 2020

Termín odevzdání: 28. 5. 2020

Forma zpracování: V odpovídajícím malířském médiu podle předlohy. Dílo bude adjustované a   prezentované na malířském stojanu v určené místnosti.

Forma zkoušky: Vypracování praktické maturitní zkoušky dle zadaného úkolu

Způsob hodnocení: známka bude stanovena maturitní komisí na základě jejího posouzení

Místo odevzdání: Budova školy Brandlova 32, vedoucímu práce nebo na sekretariátu školy.

ÚKOL: Kopie kresby/kopie malby - KRAJINOMALBA

Formát nejméně A3 , nejvíce  A2

Předloha: Žák volí z 15 vybraných uměleckých děl, které mu budou nabídnuty při zadání praktické maturitní zkoušky

Požadavky na provedení díla:

 • adjustované návrhy v pevných složkách
 • realizace díla a jeho vystavení na malířském stojanu
Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 5. 2020, 13:54, zobrazeno 2391x, dnes 0x
2.3 3Hodnocení