Informace o přerušení vyučování

Na základě mimořádného opatření MzČR s ohledem na aktuální situaci epidemie COVID-19 se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních a středních školách, tzn. výuka od uvedeného dne na škole neprobíhá. Opatření je vydáno na dobu neurčitou.

Vzdělávání bude o omezené míře probíhat formou samostudia dle pokynů jednotlivých vyučujících, které dostanou žáci prostřednictvím školního elektronického systému Bakaláři, popř. prostřednictvím mailu. Žáci jsou povinni se pravidelně (a to nejméně jednou denně) seznamovat s úkoly a tyto úkoly v daných termínech plnit. Povinnost se vztahuje na žáky všech ročníků, zvláštní význam má však plnění úkolů pro žáky maturitních tříd, a to zejména v souvislosti s dubnovým termínem uzavření jejich klasifikace za druhé pololetí.  

S pozdravem PaedDr. Ivo Kurz, ředitel školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 3. 2020, 11:23, zobrazeno 1131x, dnes 0x