Informace o konání třídních schůzek dne 10. 11. 2021

V souvislosti se sílící nemocí COVID 19 se budou třídní schůzky konat dne 10. 11. 2021 distanční formou prostřednictvím aplikace Workspace (GSuite). Pozvánky a upřesnění, jak se na schůzku přihlásit, obdržíte od třídních učitelů, a to prostřednictvím Bakalářů, popř. mailem.

Ve čtvrtek dne 11. 11. 2021 se budou v době od 16.00 do 17.30 hodin konat prezenční formou v prostorách hlavní školní budovy na adrese Hodonín, Brandlova 32 pohovory rodičů s jednotlivými vyučujícími. S ohledem na závazná pravidla MZČR, organizační a prostorové podmínky školy i stále sílící epidemii nemoci COVID 19 je nutno dodržovat níže uvedená pravidla.

  • Vstup do budovy školy bude umožněn jen osobám s ochranou dýchacích cest, a to respirátory nebo obdobnými prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícími minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Ochranu dýchacích cest je nutno mít nasazenu po celou dobu pobytu ve škole.
  • Třídní schůzky a pohovory s vyučujícími budou organizovány dle grafického rozpisu tak, aby nedocházelo k většímu shromáždění osob. V mezích možností budou dodržovány odstupové vzdálenosti min. 1,5 metru. Grafické znázornění místa pohovorů s vyučujícími bude vyvěšeno u hlavního vchodu, zveřejněno bude také prostřednictvím Bakalářů.
  • Při pohovoru s vyučujícími ve třídách, učebnách a kabinetech budou v místnosti přítomni nejvýše vždy rodiče dvou žáků. Další rodiče vstoupí do místnosti poté, co rodiče, kteří již pohovor ukončili, místnost opustí. Ve školní jídelně se budou konat pohovory s vyučujícími výtvarných oborů. Stolové uspořádání bude uzpůsobeno tak, aby byly dodrženy dostatečné odstupy.
  • Z organizačních a hygienických důvodů bude na pohovory s rodiči vyhrazeno vždy cca 3 – 5 minut. V případě, že bude nutná delší konzultace, dohodnou vyučující s rodiči další pohovor v náhradním termínu, a to buď prezenčně v prostorách školy, telefonicky v dohodnutém čase, popř. formou meet setkání prostřednictvím aplikace Workspace (dříve G Suite).

Cílem výše uvedených opatření je omezit šíření nemoci COVID 19 na naší škole a zajistit, aby byla prezenční výuka co nejméně omezována, případně nahrazována distanční výukou. Doufáme, že důvody pro zavedení výše uvedených opatření pochopíte a budete je po celou dobu přítomnosti ve školní budově dodržovat. Za to Vám předem děkujeme.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku3. 11. 2021, 12:13, zobrazeno 764x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení