Informace ke konání praktických maturitních zkoušek

Jako odpověď na dotazy k termínům a způsobu konání praktických maturitních zkoušek sdělujeme následující: Termín odevzdání maturitní práce žáků oboru TL se posunuje na první týden návratu do školy. Termín praktické maturitní práce žáků oboru ST se posunuje na čtvrtý týden od návratu do školy.

Předpokládaná podoba praktických maturitních zkoušek v tomto školním roce:

Jedná se jen o předběžnou podobu náhradního způsobu konání praktické maturitní práce, ředitel si vyhrazuje právo úpravy a změny níže uvedených informací.

Pozn. 1 V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. Praktická maturitní zkouška ani maturitní práce a její obhajoba se konat nebudou, známka se stanoví na základě vysvědčení z předchozích období. Bližší okolnosti jsou uvedeny v zákoně č. 315/2020 Sb.

Pozn.2 D = den otevření školy

Termíny mohou být ještě upraveny v souvislosti s vydáním prováděcích předpisů, popř. z důvodů provozu školy.

S odkazem na § 26 zákona č. 315/2020 Sb. o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 stanoví ředitel školy náhradní způsob konání maturitní práce a její obhajobu před zkušební komisí a praktické zkoušky takto:

78-42-M/01 Technické lyceum

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí dle § 15 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Témata maturitních prací:

 • Návrh dispozice, venkovního řešení a vnitřního vybavení obytné stavby
 • Tvorba webových stránek firmy nebo organizace
 • 3D Modelování sestav v Inventoru
 • Tvorba programu v jazyce C
 • Naprogramování autonomního robota ze stavebnice Lego Mindstorms EV3 pro mapování uzavřených prostor
 • Navržení a zapojení systému elektroniky robotického stolu s využitím Hallových sond

Termín odevzdání: = D + 3

Forma zpracování a odevzdání v elektronické podobě ve formátu stanoveném v zadání MP

Místo odevzdání G suite – Disk vedoucího práce,  popř. CD nebo flash disk na sekretariátu školy

(žák je povinen ověřit, zda byla práce předána vedoucímu práce)

Způsob hodnocení Obhajoba práce se konat nebude, známka bude stanovena maturitní komisí na základě jejího posouzení a na základě návrhu vedoucího práce a oponenta.


36-47-M/01 Stavebnictví

Praktická maturitní práce dle § 18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Termín konání: D + 16

Délka trvání zkoušky v jednom dni: 180 minut + 180 minut

Zadání a způsob konání praktické maturitní zkoušky:

 1. část: Pozemní stavitelství – část projektové dokumentace jednoduché stavby – 180 min.
 2. část: Stavební konstrukce – výpočet betonových prvků stavby – 180 min.

* Termín konání může být upraven


82-41-M/05 Grafický design

Praktická maturitní práce dle § 18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Termín zadání: D +1 *

Termín odevzdání D + 17 *

Forma zpracování a odevzdání V elektronické podobě, nebude vyžadována práce formou tisku a maket.

Místo odevzdání G suite – Disk vedoucího práce popř. flash disk na sekretariátu školy

Forma zkoušky Vypracování praktické maturitní práce dle zadaného úkolu

Způsob hodnocení Známka bude stanovena maturitní komisí na základě jejího posouzení.

* Termín zadání a odevzdání může být upraven.

Úkoly

 1. VIZUÁLNÍ STYL DATOVÉHO NOSIČE, LP DESKY.
  1. Výtvarné, grafické a technické řešení obalu a doprovodné brožury.
  2. Digitalizace podkladů v odpovídajících grafických editorech.
  3. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 2. OBALOVÁ TECHNIKA
 3. Výtvarný návrh, grafické a technické řešení sady průmyslových obalů.
 4. Digitální zpracování v adekvátních grafických editorech.
 5. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 6. KALENDÁŘ /závěsný, stolní nebo kapesní/
 7. Výtvarný návrh, grafické a technické řešení stran kalendáře a titulního listu.
 8. Zpracování podkladů v odpovídajících grafických editorech.
 9. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 10. TVORBA PLAKÁTU
 11. Návrh vizuálního grafického stylu pro konkrétní akci.
 12. Výtvarné a grafické řešení sady plakátů a určené malé grafické formy.
 13. Digitalizace podkladů, prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 14. TVORBA KNIHY
 15. Výtvarné, grafické a typografické řešení vázané publikace.
 16. Stavba knihy, její celková koncepce zpracovaná v adekvátních grafických editorech.
 17. Prezentace v přenosném formátu dokumentu.
 18. JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL FIRMY NEBO ORGANIZACE /Identity Corporate/.
 19. Návrh logotypu v souladu s platnými pravidly.
 20. Vytvoření manuálu identifikačních znaků v určeném rozsahu.
 21. Digitalizace podkladů v odpovídajících grafických editorech a prezentace v přenosném formátu dokumentu.

82-41-M/01 Užitá malba

Praktická maturitní práce dle § 18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Termín zadání: D +2*

Termín odevzdání D + 17*

Forma zkoušky Vypracování praktické maturitní práce dle zadaného úkolu

Způsob hodnocení známka bude stanovena maturitní komisí na základě jejího posouzení

* Termín zadání a odevzdání může být upraven.

ÚKOL: Kopie kresby/kopie malby - KRAJINOMALBA

Formát nejméně A3 , nejvíce A2

Předloha: Žák volí 15 vybraných uměleckých děl, které mu budou nabídnuty

při zadání praktické maturitní zkoušky

Požadavky na provedení díla:

 • adjustované návrhy v pevných složkách
 • realizace díla a jeho vystavení na malířském stojanu
Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 4. 2020, 14:16, zobrazeno 1239x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení