Naše škola ve spolupráci s akreditovanou společností v celoživotním vzděláváním, firmou CCSystems, s.r.o. získala již 12 certifikátů ECDL pro učitele a další bude připravovat. Ve stejném duchu ECDL jsou navrženy také učební plány pro studenty, abychom tak zkrátili jejich cestu k dosažení požadované kvalifikace. Zájemci se mohou přihlásit zde nebo na tel. 518 340 943 či faxu 518 342 243 (kontaktní osoby: Luděk Lacina).

European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Držitel certifikátu ECDL tak prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku28. 12. 2004, 08:26, zobrazeno 6446x, dnes 2x