V úterý 3. 1. 2017 a ve středu 4. 1. 2017 se na odloučeném pracovišti naší školy Hodonín, Dobrovolského 6 uskutečnily talentové zkoušky pro obory 82-41-M/01 Užitá malba a 82-41-M/05 Grafický design.

Upozorňujeme uchazeče, že vzhledem ke změně školského zákona jsou termíny zveřejnění výsledku přijímacího řízení stanoveny takto:

  • Sdělení o výsledku talentové zkoušky (vykonal úspěšně – nevykonal úspěšně) zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nejpozději do 20. ledna 2017.
  • Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí ke vzdělávání na výše uvedené studijní obory bude ukončeno dne 10. 1. 2017. S těmito podklady se zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mohou seznámit a mají právo se k nim vyjádřit ve dnech 11. a 12. 1.2017.

Podklady jsou k dispozici v budově školy na adrese Hodonín, Brandlova 32 na sekretariátu školy (kancelář B16), a to v době:

  • 11. 01. 2017 8.30 - 11.00 12.30 – 16.30 hod.
  • 12. 01. 2017 8.30 - 11.00 12.30 – 16.00 hod.

Seznam přijatých uchazečů (pod registračním číslem, které bylo uchazeči vydáno při talentových zkouškách) bude zveřejněn a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude provedeno v pondělí 6. února 2017. Dle § 62 odst. 5 školského zákona* bohužel nemůžeme od letošního roku zveřejnit výsledky dříve než 5. 2. 2017.

Na telefonické dotazy k talentovým zkouškám Vám odpovíme od 9. 1. 2017 na tel. čísle 518 351 076.

* § 62 odst. 5 školského zákona: Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel podle § 60e.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 1. 2017, 15:01, zobrazeno 1664x, dnes 0x
5.0 1Hodnocení