Den otevřených dveří pro Stavebnictví a Technické lyceum

Pro zájemce o studium studijních oborů Stavebnictví a Technické lyceum a veřejnost pořádáme Den otevřených dveří v budově školy Brandlova 32 Hodonín. Můžete se k nám přijít podívat v pátek 28. ledna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.

Prosíme o dodržování platných hygienických nařízení. S ohledem na závazná pravidla MZČR, organizační a prostorové podmínky školy i stále sílící epidemii nemoci COVID 19 je nutno dodržovat níže uvedená pravidla.

Vstup do budovy školy bude umožněn jen osobám s ochranou dýchacích cest, a to respirátory nebo obdobnými prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícími minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Ochranu dýchacích cest je nutno mít nasazenu po celou dobu pobytu ve škole. Prohlídka školy bude organizována tak, aby nedocházelo k většímu shromáždění osob. V mezích možností budou dodržovány odstupové vzdálenosti min. 1,5 metru.

Cílem výše uvedených opatření je omezit šíření nemoci COVID 19 na naší škole a zajistit, aby byla prezenční výuka co nejméně omezována, případně nahrazována distanční výukou. Doufáme, že důvody pro zavedení výše uvedených opatření pochopíte a budete je po celou dobu přítomnosti ve školní budově dodržovat. Za to Vám předem děkujeme.

Pokud bude nutno s ohledem na aktuální epidemickou situaci Den otevřených dveří zrušit, budeme o této skutečnosti zájemce včas informovat.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. 1. 2022, 13:27, zobrazeno 681x, dnes 2x
0.0 0Hodnocení