Zatímco se ve škole potili budoucí prváci u přijímacích zkoušek, studenti se vypravili zkoumat miliardy hvězd do Planetária v Brně. Třídy 1.A, 1.B, 1.C a 3.A se vypravily ve středu 12.dubna 2017 do brněnského planetária jako součást hodin fyziky.

Všichni studenti se kochali pohledem na nádherný a nekonečný vesmír a taky se dověděli spousty zajímavých novinek o výzkumu a měření vesmíru nejen pomocí vypuštěné sondy Gaia (vynesena raketou Sojuz v roce 2013).

Jejím hlavním posláním je sestavit třírozměrnou mapu nejbližšího okolí v naší galaxii. Měla by zpřesnit polohu přibližně miliardy hvězd (odhadem 1 % hvězd v naší galaxii), u 150 milionů nejjasnějších z nich pak také jejich radiální rychlost. Údaje mají být mnohem přesnější a také rozsáhlejší, než tomu bylo u dřívější sondy Hipparcos. Už v letošním roce bylo na základě měření sondy upřesněna vzdálenost Slunce od centra naší Galaxie na 7,9 kiloparseků (téměř 26 000 světelných roků) a rychlost oběhu Slunce kolem středu naší Galaxie na přibližně 240 km/s.

Pak následovala úchvatná výstava Příběh mlhovin, kde studenti plnili čtyři zadané úkoly: měřili gigantické rozměry mlhovin, zkoumali opravdové meteority, zjišťovali teplotu hvězd v naší Galaxii a také jejich neuvěřitelné velikosti. Zajímavým tématem byla i „temná hmota". Studenti technického lycea se zúčastnili pokusů z vlnové optiky.

Zkrátka si všichni z planetária odnesli spoustu dalších zážitků, které jim přiblíží astrofyziku a optiku trochu víc, než je psáno v učebnicích. Teď je čeká ještě splnit poslední úkol a tím je ukázat pomocí pracovních listů ve škole, co všechno si z planetária zapamatovali. Jistě to budou samé pěkné známky.


Astrofyzika v planetáriu

Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 4. 2017, 10:11, zobrazeno 1659x, dnes 0x
5.0 1Hodnocení