Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obory Stavebnictví a Technické lyceum. Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky došlé do 21. 5. 2013. Přihlášky je možno doručit také osobně na sekretariát školy.

V 2. kole přijímacího řízení 2013/2014 k přijetí ke studiu do 1. ročníku studijních oborů 36-47-M/01 Stavebnictví a 78-42-M/01 Technické lyceum, denní forma vzdělávání, bude provedeno:

  1. Hodnocení výsledků dosažených při přijímací zkoušce - test z matematiky, 10 úloh - f_pdf.png Soubor příkladů z matematiky (v případě, že nebude uplatněno přijetí bez přijímací zkoušky).
  2. Hodnocení znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání – bodové hodnocení známek z českého (mateřského) jazyka, cizího jazyka, matematiky
  3. Hodnocení znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání – bodové hodnocení průměrného prospěchu
  4. Zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V případě, že počet uchazečů přihlášených do 2. kola přijímacího řízení bude stejný nebo nižší než počet uchazečů, které lze ke studiu přijmout, budou uchazeči, kteří měli na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ studijní průměr 2,00 a lepší a z předmětů mateřský jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika byli hodnocení nejhůře stupněm dobrý, přijati bez přijímacích zkoušek.

Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky došlé do 21. 5. 2013.

Forma přihlášek je stejná jako pro 1. kolo. U uchazečů, kteří doložili potvrzení prospěchu základní školou a potvrzení lékaře již pro 1. kolo přijímacího řízení, nebudou tyto doklady ve 2. kole přijímacího řízení opětovně vyžadovány. Výstupní hodnocení ze základní školy není rovněž požadováno.

Tiskopis přihlášky ke studiu Vám bude vydán na základní škole, popř. na sekretariátu naší školy denně od 7.15 do 15.30 hodin. Formulář přihlášky ke studiu si můžete rovněž stáhnout v sekci Pro uchazeče > Ke stažení.


Další informace o druhém kole přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení zůstávají (kromě možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek) stejná jako v prvním kole přijímacího řízení.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

  • 36-47-M/01 Stavebnictví 4 uchazeči
  • 78-42-M/01 Technické lyceum 2 uchazeči

Podrobnosti k přijímacímu řízení Vám rádi poskytneme při osobní návštěvě školy, popř. telefonicky na číslech 518 351 076, 518 355 125. V případě, že si některý z přijatých uchazečů vyžádá v souladu s § 60a, odst. 7 školského zákona zápisový lístek, bude předpokládaný počet uchazečů zvýšen.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku10. 5. 2013, 05:30, zobrazeno 2437x, dnes 0x
4.0 4Hodnocení