Novinky

31. srpen 2020, zobrazeno 734x

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k současné epidemiologické situaci a v souladu s  doporučením manuálu MŠMT ke COVID-19 byla vydány dokumenty Hygienická a protiepidemická pravidla pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021 na SŠPU Hodonín a Postup při podezření na COVID. více

20. srpen 2020, zobrazeno 962x

Aktuální informace pro rodiče budoucích 1. ročníků

Vážení rodiče, manuál MŠMT ke COVID-19, který jsme obdrželi v úterý 18. 8. 2020, doporučuje omezit pobyt zákonných zástupců žáků ve školních budovách. Z tohoto důvodu se nebudou v srpnu 2020 konat tradiční třídní schůzky rodičů žáků budoucích 1. ročníků s třídními učiteli. více

16. červen 2020, zobrazeno 515x

Naši studenti opět bodují v soutěžích

Návrh rodinného domu našeho studenta Davida Dubáně získal ocenění v soutěži King of daylight firmy Velux s.r.o. Do soutěže jsme poslali letos čtyři práce, všechny práce postoupily do celostátního kola a jedna navíc získala ocenění v kategorii Rodinný dům. více


16. červen 2020, zobrazeno 504x

Škola byla velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí

Na začátku tohoto kalendářního roku proběhla na škole inspekce ČŠI, která byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Závěrečné hodnocení několikadenní inspekce 6 členů inspekčního týmu je pro školu mimořádně příznivé (dokument PDF).

16. červen 2020, zobrazeno 1455x

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory stavebnictví a technické lyceum

Výsledky ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: Stavebnictví, Technické lyceum. Žádost o vydání nového rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče si můžete stáhnout zde. více

3. červen 2020, zobrazeno 901x

Přijmeme učitele stavebních předmětů

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici učitel odborných předmětů stavebního zaměření. Uzávěrka přihlášek: do 17. června 2020. více


1. červen 2020, zobrazeno 549x

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 3. ročníků

V aplikaci Bakaláři byly zveřejněny informace o realizaci vzdělávacích aktivit žáků 1. – 3. ročníků v období od 8. 6. 2020.

20. květen 2020, zobrazeno 952x

Informace o termínu konání přijímacích zkoušek

Termín konání jednotné přijímací zkoušky  byl stanoven Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání takto: V řádném termínu se JPZ budou konat dne 8. 6. 2020, v náhradním termínu pak dne 23. 6. 2020. více

19. květen 2020, zobrazeno 528x

Zveřejňujeme způsob hodnocení vzdělávání

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce, že v aplikaci Bakaláři je zpřístupněn způsob hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – viz Pokyn ředitele školy.


19. květen 2020, zobrazeno 463x

Předání vysvědčení

Předání vysvědčení žákům 4. ročníků se uskuteční v pátek 29. 5. 2020 od 8,00 hodin, a to podle harmonogramu zveřejněného v aplikaci Bakaláři. Žáci maturitních ročníků jsou povinni se na předání vysvědčení dostavit.

11. květen 2020

Kritéria hodnocení profilové části MZ

V menu Pro studenty > Maturitní zkoušky 2020 byla zveřejněna kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2020. více

4. květen 2020, zobrazeno 1744x

Náhradní způsob konání maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky

Rozhodnutí ředitele školy č. 21/2020 o náhradním způsobu konání maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky. více