Ve studijním plánu tohoto oboru jsou zahrnuty disciplíny rozvíjející předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci (výtvarná příprava, technika malby, navrhování desénů, figurální kreslení, nauka o písmu, výuka počítačových grafických programů), ale i předměty společensko-vědní (dějiny výtvarné kultury, český jazyk a literatura, cizí jazyky - angličtina a němčina), ale též návštěvy výstav a kulturních památek.

Povinné předměty1.2.3.4.
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
Cizí jazyk (ANJ, NEJ) 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1
Přírodovědný základ 2 2
Matematika 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2
Ekonomika 3
Společenskovědní seminář 2
Výtvarná příprava 8 6
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Figurální kreslení 3 3 3
Technologie 2 2 2 2
Písmo 2 2
Počítačová grafika 2 2 2
Navrhování 8 8
Praktická cvičení 7 6 6 6
Volitelné předměty(žák volí jeden předmět)
Seminář ANJ 2 2
2. cizí jazyk - anglický 2 2
2. cizí jazyk - německý 2 2
Celkem za ročník 37 39 37 35
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:56, zobrazeno 18446x, dnes 6x
4.2 35Hodnocení