Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín.

Předmět 1. 2. 3. 4.
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
Anglický jazyk 4 4 4 4
Německý jazyk 2 2 2 2
Dějepis 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 4 4 3 3
Chemie 3 2 2 2
Biologie 2 1
Matematika 5 5 4 4
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 3 3 3 2
Ekonomika 3
Technické kreslení 2
Deskriptivní geometrie 2 2 2
CAD systémy 2 2 2
Volitelné profilacežák volí jednu profilaci
Webdesign a grafika 3 3
Architektura 3 3
Volitelné předmětyžák volí dva předměty
Matematický seminář 1
Fyzikální seminář 1
Chemický seminář 1
Seminář deskriptivní geometrie 1
Celkem za ročník 32 31 33 32

Volitelné specializace - profilace

Webdesign a grafika

  • webdesign - grafika, psychologie, programování
  • počítačová grafika - Photoshop, fotografie, animace, 3D grafika

Architektura

  • základy stavebnictví, architektura, kreslení a SW pro architekty
  • design interiérů a exteriérů, příprava na talentové zkoušky na architekturu a výtvarné obory
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:40, zobrazeno 32610x, dnes 11x
4.2 67Hodnocení