Absolvent studijního oboru Stavebnictví se zaměřením na Pozemní stavby má široce profilované vzdělání odpovídající zařazení Stavebnictví. Vzdělávací program integruje dovednosti pro uplatnění absolventa ve stavební výrobě, v oblasti diagnostiky staveb, navrhování a projektování staveb, v technologických procesech výstavby a ve stavebních provozech, v průběžné kontrole stavební výroby a v laboratorních kontrolách technologických procesů.

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4.
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
1. cizí jazyk (anglický nebo německý) 3 3 3 3
Dějepis 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 2 2
Chemie 2
Matematika 4 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2
Ekonomika 3
Odborné kreslení 2
Architektura 2
Deskriptivní geometrie 2 2
CAD - AutoCAD a ArchiCAD 2 2
Praxe 2 2
Stavební materiály 2
Stavební mechanika 2 2
Stavební konstrukce 3 4
Konstrukční cvičení 2 2 3 4
Geodézie 3
Právní předpisy 1
Stavební příprava a provoz 4
Pozemní stavitelství 3 4 4 5
Inženýrské stavby 2
Volitelné předměty(žák volí jeden předmět)
Matematický seminář 1-2 1-2
Anglický seminář 1-2 1-2
Celkem za ročník 33 33 34 34
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:41, zobrazeno 28542x, dnes 2x
4.1 84Hodnocení