Ve studijním programu tohoto oboru jsou zahrnuty discipliny rozvíjející předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci (výtvarná příprava, grafické techniky, navrhování, figurální kreslení, nauka o písmu, výuka počítačových grafických programů), ale i předměty společensko-vědní (dějiny výtvarné kultury, český jazyk a literatura, cizí jazyky - angličtina, němčina), a též návštěvy výstav a kulturních památek.

Předmět1.2.3.4.
Český jazyk a literatura 3 3 2 3
Cizí jazyk (ANJ, NEJ) 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1
Přírodovědný základ 2 2
Matematika 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2
Ekonomika 3
Společenskovědní seminář 2
Výtvarná příprava 7 7
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Písmo 2 2
Figurální kreslení 2 2 2
Technologie 2 2 2 3
Písmo 2 2
Technické kreslení 2
Počítačová grafika 2 2 2 2
Navrhování 8 7
Praktické cvičení 5 5 5 5
Volitelné předměty(žák volí jeden předmět)
Seminář ANJ 2 2
2. cizí jazyk - anglický 2 2
2. cizí jazyk - německý 2 2
Celkem za ročník36383737
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 10. 2009, 13:56, zobrazeno 31993x, dnes 2x
4.4 63Hodnocení