Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici zástupce ředitele školy pro ekonomiku a provoz školy. Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo výběrového řízení je 10. dubna 2018.

Předpoklady a požadavky

Kvalifikační předpoklady

 • Vysokoškolské vzdělání. Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru je výhodou, není ale nezbytnou podmínkou.
 • Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona 563/ 2004 Sb, o pedagogických pracovnících, v platném znění. Odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogických věd je možno doplnit do 2 let od nástupu do funkce.

Požadavky

 • Předpoklady pro výkon práce vedoucího zaměstnance, zkušenosti s řídící činností a praxe v ekonomické oblasti výhodou.
 • Samostatnost, organizační schopnosti a koncepční myšlení
 • Ochota se dále vzdělávat
 • Schopnost dobré komunikace, umění jednat s lidmi.
 • Časová flexibilita, vstřícnost, spolehlivost, loajalita.
 • Občanská a morální bezúhonnost.
 • Dobrá znalost práce na PC

Praxe

 • Odborná ekonomická, řídící a pedagogická praxe bude zohledněna.

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení posílejte písemně na Střední školu průmyslovou a uměleckou Hodonín, příspěvková organizace, adresa Brandlova 32, 695 01 Hodonín, popř. mailem na kurz (at) prumyslovka.cz.

Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – ZÁSTUPCE ŘEDITELE – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ"

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný profesní životopis

Průběh výběrového řízení

1. kolo (cca do 23. 4. 2018)

 • Posouzení došlých přihlášek. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

2. kolo (cca do 11. 5. 2018)

 • Ústní pohovory s vybranými uchazeči s důrazem na ekonomiku a provoz školy, znalost základní legislativy související s ekonomikou a provozem školy. Doložení dokladů o vzdělání…

Další informace

Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo výběrového řízení:

 • Přihlášky doručené do 10. 4. 2018.

Termín nástupu

 • Nejlépe od 1. srpna 2018, popř. dle dohody.

Platové podmínky

 • Řídí se zákoníkem práce, v platném znění, nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Uchazeč, který bude komisí vybrán jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením pracovního poměru doložit:

 • Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
 • originály nebo ověřené kopie dokladu případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo zástupce ředitele školy (ne starší 2 měsíců).

Uchazeč podáním přihlášky dává souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem provedení výběrového řízení na místo zástupce ředitele školy pro ekonomiku a provoz školy v rozsahu daném platnými předpisy. Za jiným účelem nesmějí být tyto údaje zpracovávány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, a to i v jeho průběhu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 3. 2018, 10:16, zobrazeno 959x, dnes 3x
0.0 0Hodnocení