Ředitel školy vyhlásil 2. kolo výběrového řízení pro studijní obor 82-41-M/01 Užitá malba.

Talentová zkouška se uskuteční v pondělí 5. 6. 2017 od 8.00 hodin na odloučeném pracovišti školy Hodonín, Dobrovolského 6, Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky došlé do 24. 5. 2017. Přihlášky je možno doručit také osobně na sekretariát školy.

Forma přihlášek je stejná jako pro 1. kolo, a to včetně vyplnění údajů o chování a prospěchu uchazeče v 8. ročníku základní školy. U uchazečů, kteří doložili potvrzení prospěchu základní školou již pro 1. kolo přijímacího řízení do některého z výtvarných oborů na SŠPU Hodonín pro školní rok 2017/2018, nebude již opětovné potvrzení prospěchu ředitelem základní školy vyžadováno. Tiskopis přihlášky ke studiu Vám bude vydán na základní škole, popř. na sekretariátu naší školy denně od 7.15 do 15.30 hodin. Formulář přihlášky ke studiu výtvarných oborů si můžete rovněž stáhnout na webových stránkách naší školy www.prumyslovka.cz. Kritéria přijetí zůstávají stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení a jsou zveřejněna v prostorách školy a také na výše uvedených školních webových stránkách.

Další informace o druhém kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
82-41-M/01 Užitá malba 1 uchazeč

Talentová zkouška se bude skládat ze dvou částí

  1. praktická talentová zkouška z kresby - portrét podle sádrového modelu (měřítko 1:1, formát A2)
  2. praktická talentová zkouška z malby -figurální motiv v přirozeném prostředí (tempera, akvarel - formát A3)

Časový harmonogram talentové zkoušky, která začíná dne 5. 6. 2017 v 8.00 hodin, bude vyvěšen na odloučeném pracovišti školy Hodonín, Dobrovolského 6. Předpokládaný konec talentové zkoušky je v 12.00 hodin.

Na talentovou zkoušku si žáci přinesou:
akvarelové nebo temperové barvy, papírovou lepicí pásku, štětce, nádobku na vodu, tužky, kreslicí uhly (nebo rudky), kreslicí prkno formátu A2 (popř. pevnou podložku formátu A 2), papír nebo podložku na míchání barev. Dále si žáci přinesou průkaz totožnosti, který obsahuje fotografii, popř. fotografii orazítkovanou ředitelstvím základní školy.

Pozvánku k talentové zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před jejím konáním.

V případě, že počet přihlášek nebude vyšší, než počet volných míst k přijetí ke studiu výše uvedeného studijního oboru, nebudou muset uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku v lednu 2017, tuto zkoušku opětovně konat. Další informace budou uchazečům poskytnuty na tel. číslech 518 351 076, popř. 518 355 125.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku15. 5. 2017, 15:08, zobrazeno 395x, dnes 1x
5.0 2Hodnocení